Ekebacken 12 april

Vi var 6 st denna lite kyliga soliga vindstilla morgon som träffades och skådade. Vi fick ihop 30 arter, kaja, gråkråka, fiskmås,  nötväcka, ringduva, björktrast, koltrast, grågås, gräsand, bofink, kanadagås, blåmes knipa, storskarv, trädkrypare, rödvingetrast, kricka, fiskgjuse, sävsparv, enkelbeckasin, talgoxe, stare, ormvråk, gransångare, skrattmås, gråhäger vattenrall, skata, gärdsmyg och större hackspett. Ett bra resultat mot förra årets 27 arter. Lena Gustafsson skötte anteckningarna. Med skådarhälsningar  Nils Evert.