Kontakt

Ordförande
Lars-Erik Andréasson
0433-231 32, 0705-19 59 15
larserikandreasson@telia.com

Sekreterare
Roger Svensson
0732-26 21 40
0451-847 40
Svenssons@lawicel.se

Kassör 
Sven-Eric Helmersson
0433-714 88, 0705-94 31 07
sveneric.helmersson@telia.com

Cinclusgruppen (program och artiklar)
Nils-Evert Gustafsson (sammankallande)
0705- 59 64 73
trofeskoldar@hotmail.com

Cinclus (utskick och adressändring)
Sven-Eric Helmersson
0433-714 88, 0705-94 31 07
sveneric.helmersson@tela.com

Marie Larsson
070-3535649
marie.lar@hotmail.com

Fågelholkar
Sven-Inge Andreasson (kontaktperson)
0706-46 27 92

Festfixare
Riitta Moilanen
0433-211 49, 0706-22 45 03
riitta_moilanen@hotmail.com

Fågelårskrönika
Nils-Evert Gustafsson
0705-59 64 73
trofeskoldar@hotmail.com

Webbansvarig
Jonas Andréasson
040-795 71
jonas@nordicflower.com

Valberedning/sammankallande
Nils-Evert Gustafsson
0705-59 64 73
trofeskoldar@hotmail.com

Om fågelskådning och naturliv i Markaryds kommun.