Kontakt

Ordförande
Lars-Erik Andréasson
0433-231 32, 0705-19 59 15
larserikandreasson@telia.com

Sekreterare
Roger Svensson
0451-847 40
Svenssons@lawicel.se

Kassör och adressändring
Terje Håkansson
0706-79 77 00
terjeoshult@telia.com

Cinclusgruppen (program och artiklar)
Conny Gustafsson (sammankallande)
0730-53 02 01
conny.gustafsson@markaryd.se

Ledamot
Sven-Eric Helmerson
0433-714 88, 0705-94 31 07

Cinclus (distribution)
Nils-Gunnar Isaksson
0433-163 10, 0768-01 36 69
nils_isak@hotmail.com

Arbetsgrupp/fågelholkar
Sven-Inge Andreasson (kontaktperson)
0706-46 27 92

Festfixare
Riitta Moilanen
0433-211 49, 0706-22 45 03
riitta_moilanen@hotmail.com

Fågelårskrönika
Nils-Evert Gustafsson
0705-59 64 73
trofeskoldar@hotmail.com

Webbansvarig
Jonas Andréasson
040-795 71
jonas@nordicflower.com

Valberedning/sammankallande
Nils-Evert Gustafsson
0705-59 64 73
trofeskoldar@hotmail.com

Om fågelskådning och naturliv i Markaryds kommun.