Medlem 2020

Årsavgiften till Markaryds Fågelklubb 2020 är 80 kr för vuxen, ungdom t.o.m. 20 år 30 kr och familjemedlem 20 kr, erhåller ej Cinclus. Betala via bankgiro 5661-4969
eller Swish 123 267 61 61. Glöm ej att ange namn och adress.