Resultat från Vinterfågelrallyt 2013

Ett nytt programinslag i föreningens 27 åriga historia genomfördes söndagen den 13 januari då första Vinterfågelrallyt gick av stapeln med tre deltagande lag. Rallyt är en mycket social variant av fågelskådning, där det gäller att se så många arter som möjligt under dagen i Markaryds kommun, passar både nybörjare och hängivna skådare. Ett lag ska bestå av 2–4 deltagare och max två personer får anmäla sig till samma lag, övriga deltagare kommer att lottas in i ett lag. För att en art ska räknas måste fler än hälften i laget ha sett eller hört den. Rallyt avslutades med en gemensam träff och artgenomgång på Markaryds Pizzabutik. Det blev en jämn kamp med flera intressanta arter som sågs under dagen t.ex. havsörn, kungsörn, steglits, tofsmes, stenknäck, vattenrall och varfågel.
Slutresultat visade att det blev en mycket jämn och spännande tillställning, två lag slutade nämligen på samma artantal med 29 arter.
Det blev lag Trädkryparna (Sven-Inge Andreasson, Sven- Erik Helmersson och Nils-Gunnar Isaksson) som korades som det segrande laget eftersom man hade mindre antal körda mil per art än lag Tofsmesarna (Lars-Erik Andréasson och Conny Gustafsson).
På tredje plats kom lag Spillkråkorna (Anita Dahlberg/Johannesson, Bengt Johannesson, Bertil Möllerström och Irene Möllerström) med 26 arter. Sammanlagt sågs det ca 40 arter under dagen.

Lars-Erik Andréasson