Ekebacken 5 april

Vi blev fem deltagare i den kyliga men soliga förmiddag mellan kl. 08.00-11.00.  Det blev 22 arter mot 17 arter förra årets första gång. De arter vi fick idag: rödhake, talgoxe, blåmes, nötväcka, bofink, koltrast, ringduva, kråka, kaja, korp, knipa, gräsand, grågås, skata, kanadagås, storskarv, gröngöling, trana, fiskmås, gråtrut,  skrattmås och fiskgjuse.
/ Nils-Evert

Rödhake ( Erithacus rubecula ) Foto: Lars-Erik Andréasson