Altaböke sjö


Visa Altaböke sjö på en större karta

Läge: Utgå från väg 15, 600 m öster om Markaryds kyrka, sväng vänster mot Tannsjö och efter 6 km sväng höger, skyltat Sågverk. Kör förbi brädgården och efter passeringen av stenmuren finns en P-plats och en anslagstavla med information om sjöns fågelliv. Härifrån, följ en markerad väg som passerar genom gården (gula huset) och vidare genom en vacker björkallé och mossodlingar som ofta kan bjuda på intressanta fågelarter. När man kommer fram till vändplanen efter ca 800 m, vik av till vänster och följ stigen ca 1 km till fågeltornet. Stigen är vid regnväder ganska svårframkomlig av vattenfyllda körskador.

Biotop: Sjön tappades i slutet av 1800-talet. I sjöns västra del finns diken och kanaler samt i sydvästra delen torvbrytning. Östra delen av myren är dock ganska orörd.

Skådartips:

Fåglar:

Övrigt:

Kartlänk till Altabökesjö på Svalan

Om fågelskådning och naturliv i Markaryds kommun.