Lördagen 6 juni – Österlen (Nationaldagen)

En heldag med spännande arter, vi hoppas bl.a. på sommargylling, fältpiplärka, gulhämpling och svarthakad buskskvätta. På hemvägen kommer vi också att besöka Herculesområdet i Kristianstad med bl.a. svarttärna och rördrom. Avresa kl. 07:00.
Observera! Anmälan till Lars-Erik Andréasson, senast fredag 5 juni, 0433– 231 32, 0705–19 59 15.

Referat från Fågelskådningens dag

Dåligt väder satte säkert stopp för deltaganden, varför vi bara var 3 vänner som gjorde en kommunrunda i stället för Skånebesöken. Det blev trevligt ändå.
Vi styrde kosan till Rönnö naturreservat där det bubblade av orrar i alla väderstreck. Väldigt trevligt. Göken gal över nejden. Vidare gick färden via Groeryd till Skararps ängar där lärkan sjöng i högan sky och tofsvipan oroligt flög omkring.
Vi avslutade dagen med en koll på Timsfors broar med Svart rödstjärt som främsta objekt samt att titta till Ribbersdal och dammarna med tjogtalet ladusvalor samt ett par rörhönor som spatserade på land (1) mellan dammarna.

Söndag 10 maj-Fågelskådningens dag

Denna heldag kommer vi att resa till några nordskånska fågelmetropoler som t ex Hörlinge ängar och Vanåsområdet utanför Hässleholm. Ta med hela familjen och gör denna dag till fågelskådningens dag. Medtag gärna egen kikare. Klubben har tubkikare. Medtag matsäck och kläder efter väder. Samling vid klubblokalen kl. 06.00. OBS. TIDEN! Samåkning! Ledare: Conny Gustafsson, 0433-213 56.