Fågelmatningen ute på Jacobssons udde

Jacobssons udde
Jacobssons udde

Ute på Jacobssons udde, Tånneryd har Markaryds Fågelklubb sin egen vinterfågelmatning.
Det är elfte säsongen den är igång och matningen sponsras av Gränsbygdens Köpcentrum.
Fågelgästerna är framförallt, talgoxe, blåmes och nötväcka. Oftast också stjärtmes, entita, större hackspett, trädkrypare, grönfink och domherre. Steglits har observerats och ibland gör också sparvhöken en snabb visit.
Det är aldrig fel att fortsätta ut till udden och spana efter både havsörn och kungsörn.
För att komma till matplatsen kör mot Tånneryd från väg 15, efter ca tre km passerats första skylt mot Skiphult och efter ytterligare en km, en andra skylt, sväng vänster här mot Skiphult. Kör vidare 400 meter och parkerar vid mötesplatsen i körriktningen. Gå västerut på ängen mot Tånnerydsdammen och stanna strax förbi stenstolparna, härifrån är det en bra observationsplats.
Observera att det kan gå hästar på åkern även vid denna årstid, var noga med att stänga stängslet.