Söndagen 9 augusti – Vadarexkursion

Följ med till västkusten för att se på alla vadare och andra fåglar som brukar rasta där vid den här tiden. Vi kommer bl.a. att besöka välkända vadarlokaler kring Halmstad, bl.a. Trönninge ängar, Larssons våtmarker och Påarp.
Medtag kläder efter väder, fika och kikare.
Avresa kl. 08.00 från klubblokalen.
Ledare: Lars-Erik Andréasson, 0705-19 59 15.

Lördagen 13 juni-Nattfåglar

Följ med ut i sommarnatten och lyssna på nattaktiva fåglar som nattskärra, hornuggleungar, sångare och kanske några överraskningar (förra året blev det småfläckig sumphöna och kärrsångare).
Samling klubblokalen kl. 22.00. Inställes vid regn och blåst.
Ledare: Nils-Gunnar Isaksson, 0768-01 36 69.
Vi kör med egna bilar och håller fysiskt avstånd.