Skararps Ängar 16 september

Höstens sista sträckräkning på Skararps ängar, bjöd på fint väder; solsken och vindstilla.
Med många ögon tillhands noterades också en hel del fågel och flera blev också dokumenterade med foto. Sträckande arter; glada 3, ormvråk 9, kaja 22, brun kärrhök 1 (hona), trana 84 och en ladusvala.
Rastande; två röda glador, på långt avstånd en törnskata och två stenskvättor. I övrigt sågs grönsiskor födosöka i björkarna och korpar och skator sågs regelbundet patrullera över ängarna. En särdesärla uppehöll sig på taket på Röda ladan.

Röd glada (Milvus milvus). Foto: Olof Bergqvist.
Ormvråk (Buteo buteo). Foto: Terje Håkansson.
Trana (Grus grus). Foto: Lars-Erik Andréasson.Sträckräkning – Skararaps ängar – 16 september

Vi följer höstens fågelflyttning från Skaraps ängar under ett par lördagar, 2 och 16 september. Vi hoppas på bra “flyttväder” som drar med sig mycket fågel och en trevlig gemenskap.
Över ängarna brukar kärrhökar jaga och kanske också någon örn dyka upp, och första varfågeln. Det kan också rasta något annat intressant och spännande, ljungpipare, fjällpipare och rödstrupig piplärka!
Vi avslutar vid middagstid, är det fortsatt bra sträck något längre.
Samling kl. 08.00 vid Röda ladan i Skararp.
Medtag fika, viktigt i fågel -sammanhang, ofta händer det något speciellt när fikat tas fram, och det går väl an att bli störd av t.ex. en havsörn.
Ledare: Lars-Erik Andréasson 0705-195915
Välkomna!

Kartlänk: https://markarydsfagelklubb.nu/fagellokaler/skaraps-angar/

Röda ladan, Skararps ängar. Samlingsplats.
Havsörn (Haliaeetus albicilla). En fågel vi kan hoppas på.
Vitkindade gås
Vitkindad gås. (Branta leucopsis). Flera gäss bör sträcka, bl.a. vitkindad.
Röd glada (Milvus milvus). En av våra mest sedda rovfåglar nu förtiden.

Sträckräkning Skararps ängar 2 september 2023

Det var lite dimma som dock solen brände bort ganska snabbt. Många ladusvalor flög söderut liksom ett 50 tal tofsvipor efter de hade rastat. Sedan landade åtta stenskvättor och en buskskvätta på den lilla grusväg som går mot ängarna. Vid niotiden rastade en ljungpipare i det långa gräset. Tre sånglärkor bjöd på lite sång och en lövsångare i buskaget hördes också.  Vid kl. 10.20 kom en ägretthäger lågt över,  som nog får räknas som dagens överraskning. Så det blev en lyckad förmiddag. 
/Nils-Evert

Nästa sträckräkning är på samma plats den 16 september, kl. 08.00.
Välkomna!

Dagens överraskning, ägretthäger (Egretta alba).
Foto: Nils-Evert Gustafsson.