Kategoriarkiv: Medlemsmöten

Från medlemsmötet 17 november 2014

Medlemsmöte den 17 november 2014 på KCM, Markaryd

Närvarande 9 medlemmar, flertalet styrelseledamöter. Föredragare: Lars Erik Andreasson.
Minnesanteckningar i punktform

• Beslöts att prova utgivning av Cinclus 2015 med ett nummer/år. Bladet kommer ut i januari 2015 som vanligt. Ev justering av stopptider till nästa år 2016 (OBS 30 års jubileum).Tryck gärna upp fler artlistior. Medlemsavgifter anges tydligt i Cinclus.
Översikt av våra sponsorer bör göras samt anges i Cinclus.
• Medlemsmöte i november 2015 som tidigare. Styrelsemöte inför årsmöte som vanligt i februari. LEA kallar.
• Nils-Gunnar kollar adressregister, kuvert samt blanketter
• Programverksamheten; Puff för Vinterfåglar inpå knuten. Vårt vinterfågelrally blir andra söndagen i januari 2015. Avslut 13.30. Örnexkursion i februari. Ugglespaning som vanligt. Årsmöte 12 mars, Thomas J kontaktas som vanligt ev gratisarrangemang. Ejderveckan med avslutningskväll, Altabökekväll i slutet av april. Aktivitet i maj, resa?, Nattfåglar. Vadarfåglar i augusti. Höst exkursion till Grötvik i oktober, World birdwatch day. Lokal höstexkursion via Conny G, Rally med innekväll, medlemsmöte i november samt Årsfesten i slutet av november. Ev tillkommer något med Bertil Möllerström under året.
• Holkförsäljning i Gula huset, Markaryd den 1 advent. Börjar bli en tradition. Sven- Inge Andreasson håller i detta och kollar också behovet av material via Nils Evert G kommande år. Samma pris. Holkspikningen på lov bör fortsätta
• Terje är kassör. 2013 har vi 97 medlemmar. Ca 80 har betalat under 2014 .
• Arbetsgruppen: Altaböketornet bör Cuprinolas under våren, ev röjning/skyltning, mycket björnbärssly runt plattformen på fågeludden, bör åtgärdas.
• Bra hemsida.
• Länsstyrelsen har nya naturvandringar på gång under 2015. Vi “servar” med något programinslag.’
• Vi rapporterar till studiefrämjandet olika kulturarrangemang (t ex årsmötet) och möten som ger visst klirr i kassan.
• Vi följer utvecklingen i Skärsjön.

Antecknat av
Conny Gustafsson

FRÅN MEDLEMSMÖTET 18 NOVEMBER

Minnesanteckningar antecknat av Conny Gustafsson.
Närvarande 9 medlemmar och ledamöter. Mötet leddes av ordförande Lars-Erik Andreasson som hälsade alla välkomna och hoppades att detta möte och dess mötesform skall bli ett återkommande inslag åren framöver.
Redovisning i punktform;
• Ekonomin är god.
• Fältkrysset ligger tillsvidare i malpåse.
• Holkförsäljning och presentation av Vinterfåglar inpå knuten, i anslutning till Julskyltningen i “Gula huset”.
• Återkommande styrelsemöte i februari och årsmötet i mars.
• Ny Markarydslista skall uppdateras och tryckas.
• Sammanfattande klubb- och aktivitetsblad uppdateras och delas ut vid lämpliga aktiviteter.
• Diskussionen om skrattmåskolonin i Skärsjön är ett sätt för klubben att synas. Problemlösning och åtgärder diskuterades.
• Vinterfågelrallyt i januari fortsätter med något förenklade regler.
• Schaktarbeten vid Ribersdal kan i förlängningen gynna tillgänglighet och attraktionen för fågellivet inom området.
• Fågelrapporteringen sköts via SVALAN. Ej inlagda rapporter skickas till rapportmottagare på Kronobergs Ornitologiska förening. Nils-Evert Gustafsson skriver en sammanfattande fågelårsrapport till vårnumret av
Cinclus.
• Årets Smålandsrally gav ett bra resultat med 79 arter.
• Tidskrifterna är dåligt använda. De är dock ingen större kostnad ,därför bör de vara kvar i nuvarande omfattning.
• Frågor runt medlemsaktivitet och rekrytering kvarstår som ett återkommande tema och frågeställning.
• Fågelresa i februari med föranmälan till Lars-Erik Andréasson.
• Årsmötet som vanligt i mars med Tomas Johnsson som återkommande föreläsare.
• Ugglespaning med alternativt datum i mars, Sven-Inge Andréasson.
• Grillkväll och fåglar i Altaböke, sista fredagen i april, Nils-Evert Gustafsson.
• Aktiviteterna i maj /juni bör övervägas och utvärderas – i regel dålig uppslutning.
• Grötvik i augusti återkommer. Föranmälan. Bidrag till Grötviks fågelstation beslutades med 300 kronor.
• Hemsidan kommer inom kort att läggas på ett nytt Webbhotell.
• Cinclus vår 2014. Underlaget är tryckklart senast 12 januari.
• Arbetsgruppen sköter Fågeludden. Kontroll av Altaböketornets kondition bör göras under vintern inför våren. Likaså vägen dit, pga höststormen.
• Holkförsäljningen pågår till oförändrat medlemspris, Sven-Inge Andréasson.
• Papper och information lämnades om länets Örndag den 1/12.

Från medlemsmötet 19 november

Några nyheter som diskuterades och bestämdes under kvällen:
Närvarande: 10 medlemmar.

• Medverka på julskyltningen i “Gula huset”.

• ”Vinterfågelrally” i januari, (ersätter “Vinterfåglar i hemmamarker”).

• Innekväll i februari med genomgång av uggleläten.

• Grillkväll i Altabökeböke i april månad, i regel sista fredagen.

• Exkursion till Kvinnhult/Rishult och kulturvandring i Traryd. Eventuellt bjuda in
Traheryds Hembygdsförening.

• “Fågelskådningens Dag” och “World Birdwatch Day” bör hållas mer publikt, t.ex. Växtia.

• Två skolor har visat intresse för “Vinterfåglar Inpå Knuten” sista helgen i januari.

• Våra klubbvästar bör utnyttjas vid våra aktiviteter.

• Markaryds kommuns evenemangskalendarium bör utnyttjas.

• Arbetsschema för arbetsgruppen fastställdes.

• Fyra kungsörnventeringar planeras under februari – mars månad.

• Cinclusgruppen blir det nya namnet runt programbladet.

• I Cinclus skall hänvisas till hemsidan för eventuella programändringar.

• Möteskalender för 2013 fastställdes, styrelsemöte februari och augusti månad, årsmöte mars och medlemsmöte i november.