Kategoriarkiv: Medlemsmöten

Måndag 14 november-Medlemsmöte

Ett viktigt möte där vi planerar för verksamheten 2023.
Bl.a. årsprogrammet, ekonomi, underhåll av fågeltorn, Jacobssons udde sponsorer, mm. Vad sägs om ett bord och bänk vid Reningsdammarna!
Regelbundna höstträffar, något i stil med som vi har på våren? Plats?
Välkomna till en kväll med många bra idéer. Fika till självkostnadspris.
Vi träffas i klubblokalen kl.18.30.
Denna kväll går det också bra att anmäla sig till årsfesten den 25 november.
Kontaktperson: Lars-Erik Andréasson, 0705-195915.

Från medlemsmötet 17 november 2014

Medlemsmöte den 17 november 2014 på KCM, Markaryd

Närvarande 9 medlemmar, flertalet styrelseledamöter. Föredragare: Lars Erik Andreasson.
Minnesanteckningar i punktform

• Beslöts att prova utgivning av Cinclus 2015 med ett nummer/år. Bladet kommer ut i januari 2015 som vanligt. Ev justering av stopptider till nästa år 2016 (OBS 30 års jubileum).Tryck gärna upp fler artlistior. Medlemsavgifter anges tydligt i Cinclus.
Översikt av våra sponsorer bör göras samt anges i Cinclus.
• Medlemsmöte i november 2015 som tidigare. Styrelsemöte inför årsmöte som vanligt i februari. LEA kallar.
• Nils-Gunnar kollar adressregister, kuvert samt blanketter
• Programverksamheten; Puff för Vinterfåglar inpå knuten. Vårt vinterfågelrally blir andra söndagen i januari 2015. Avslut 13.30. Örnexkursion i februari. Ugglespaning som vanligt. Årsmöte 12 mars, Thomas J kontaktas som vanligt ev gratisarrangemang. Ejderveckan med avslutningskväll, Altabökekväll i slutet av april. Aktivitet i maj, resa?, Nattfåglar. Vadarfåglar i augusti. Höst exkursion till Grötvik i oktober, World birdwatch day. Lokal höstexkursion via Conny G, Rally med innekväll, medlemsmöte i november samt Årsfesten i slutet av november. Ev tillkommer något med Bertil Möllerström under året.
• Holkförsäljning i Gula huset, Markaryd den 1 advent. Börjar bli en tradition. Sven- Inge Andreasson håller i detta och kollar också behovet av material via Nils Evert G kommande år. Samma pris. Holkspikningen på lov bör fortsätta
• Terje är kassör. 2013 har vi 97 medlemmar. Ca 80 har betalat under 2014 .
• Arbetsgruppen: Altaböketornet bör Cuprinolas under våren, ev röjning/skyltning, mycket björnbärssly runt plattformen på fågeludden, bör åtgärdas.
• Bra hemsida.
• Länsstyrelsen har nya naturvandringar på gång under 2015. Vi “servar” med något programinslag.’
• Vi rapporterar till studiefrämjandet olika kulturarrangemang (t ex årsmötet) och möten som ger visst klirr i kassan.
• Vi följer utvecklingen i Skärsjön.

Antecknat av
Conny Gustafsson

FRÅN MEDLEMSMÖTET 18 NOVEMBER

Minnesanteckningar antecknat av Conny Gustafsson.
Närvarande 9 medlemmar och ledamöter. Mötet leddes av ordförande Lars-Erik Andreasson som hälsade alla välkomna och hoppades att detta möte och dess mötesform skall bli ett återkommande inslag åren framöver.
Redovisning i punktform;
• Ekonomin är god.
• Fältkrysset ligger tillsvidare i malpåse.
• Holkförsäljning och presentation av Vinterfåglar inpå knuten, i anslutning till Julskyltningen i “Gula huset”.
• Återkommande styrelsemöte i februari och årsmötet i mars.
• Ny Markarydslista skall uppdateras och tryckas.
• Sammanfattande klubb- och aktivitetsblad uppdateras och delas ut vid lämpliga aktiviteter.
• Diskussionen om skrattmåskolonin i Skärsjön är ett sätt för klubben att synas. Problemlösning och åtgärder diskuterades.
• Vinterfågelrallyt i januari fortsätter med något förenklade regler.
• Schaktarbeten vid Ribersdal kan i förlängningen gynna tillgänglighet och attraktionen för fågellivet inom området.
• Fågelrapporteringen sköts via SVALAN. Ej inlagda rapporter skickas till rapportmottagare på Kronobergs Ornitologiska förening. Nils-Evert Gustafsson skriver en sammanfattande fågelårsrapport till vårnumret av
Cinclus.
• Årets Smålandsrally gav ett bra resultat med 79 arter.
• Tidskrifterna är dåligt använda. De är dock ingen större kostnad ,därför bör de vara kvar i nuvarande omfattning.
• Frågor runt medlemsaktivitet och rekrytering kvarstår som ett återkommande tema och frågeställning.
• Fågelresa i februari med föranmälan till Lars-Erik Andréasson.
• Årsmötet som vanligt i mars med Tomas Johnsson som återkommande föreläsare.
• Ugglespaning med alternativt datum i mars, Sven-Inge Andréasson.
• Grillkväll och fåglar i Altaböke, sista fredagen i april, Nils-Evert Gustafsson.
• Aktiviteterna i maj /juni bör övervägas och utvärderas – i regel dålig uppslutning.
• Grötvik i augusti återkommer. Föranmälan. Bidrag till Grötviks fågelstation beslutades med 300 kronor.
• Hemsidan kommer inom kort att läggas på ett nytt Webbhotell.
• Cinclus vår 2014. Underlaget är tryckklart senast 12 januari.
• Arbetsgruppen sköter Fågeludden. Kontroll av Altaböketornets kondition bör göras under vintern inför våren. Likaså vägen dit, pga höststormen.
• Holkförsäljningen pågår till oförändrat medlemspris, Sven-Inge Andréasson.
• Papper och information lämnades om länets Örndag den 1/12.

Från medlemsmötet 19 november

Några nyheter som diskuterades och bestämdes under kvällen:
Närvarande: 10 medlemmar.

• Medverka på julskyltningen i “Gula huset”.

• ”Vinterfågelrally” i januari, (ersätter “Vinterfåglar i hemmamarker”).

• Innekväll i februari med genomgång av uggleläten.

• Grillkväll i Altabökeböke i april månad, i regel sista fredagen.

• Exkursion till Kvinnhult/Rishult och kulturvandring i Traryd. Eventuellt bjuda in
Traheryds Hembygdsförening.

• “Fågelskådningens Dag” och “World Birdwatch Day” bör hållas mer publikt, t.ex. Växtia.

• Två skolor har visat intresse för “Vinterfåglar Inpå Knuten” sista helgen i januari.

• Våra klubbvästar bör utnyttjas vid våra aktiviteter.

• Markaryds kommuns evenemangskalendarium bör utnyttjas.

• Arbetsschema för arbetsgruppen fastställdes.

• Fyra kungsörnventeringar planeras under februari – mars månad.

• Cinclusgruppen blir det nya namnet runt programbladet.

• I Cinclus skall hänvisas till hemsidan för eventuella programändringar.

• Möteskalender för 2013 fastställdes, styrelsemöte februari och augusti månad, årsmöte mars och medlemsmöte i november.