Alla inlägg av Redaktion

RESULTAT VINTERFÅGELRALLYT 2022

Under söndagens artrally med 5 lag och 13 deltagare sågs totalt 39 arter (37 arter 2021). Lagmässigt blev det en jämn kamp, bästa lag noterade 28 arter (26 arter 2021).

  • Nils-Gunnar Isaksson, Anders Helberg, Sven-Inge Andreasson, Sven-Erik Helmersson, 28 arter.
  • Lars-Erik, Britt Andréasson, 27 arter.
  • Nils-Evert, Lena, Gabriella Gustafsson, 25 arter.
  • Bertil Möllerström, Anita Johannesson/Dahlberg, 21 arter
  • Marie Larsson, Mattias Fager, 16 arter.

Söndag 9 januari-Vinterfågelrally

Ett lag består av 2–4 deltagare. Två personer får anmäla sig till samma lag, övriga lottas in i ett lag. Denna mycket sociala variant av fågelskådning, där det gäller att se så många arter som möjligt under dagen i Markaryds kommun, passar både nybörjare och hängivna skådare. Det är också ett bra tillfälle att komplettera årslistan. För att en art ska räknas måste fler än hälften i laget ha sett eller hört den. Rallyt börjar kl. 08.00 och avslutas kl. 13.30 med artgenomgång och där vi också har möjligheter att äta något tillsammans till självkostnadspris. Samlingsplats för artgenomgång meddelas i samband med anmälan.
Anmälan till Lars-Erik Andréasson, 0705-19 59 15 senast fredag 7 januari.
Ladda ned regler samt artblankett för tävlingen.

Fredag 26 november -Årsfest

Lokal: Germundsgården, Markaryd.
Traditionsenlig årsfest i Germundsgården, (Timsfors församlingshem är upptaget). Vi samlas kl. 18.30 för ett trevligt samkväm och en summering av fågelåret 2021. Vi äter en enkel måltid till självkostnadspris.
Föranmälan senast tisdag 23/11, till Riitta Moilanen, 0706-22 45 03.
Hjärtligt välkomna!

KommunResultat smålandsrallyt 2021

Fastän vid kämpade på i ur och skur i dagarna två, blev det artmässigt, det sämsta någonsin. Förmodligen också det sämsta resultatet i Småland, liksom förra året. Det är främst änder och vitfågel vi saknar. Vi fick ihop 54 arter, flera mer eller mindre ”enkla” arter fattas, kanadagås, mindre korsnäbb, stare, sidensvans, gråsiska och rödvingetrast. Bland lite udda observationer kan nämnas järpe och svarthätta. Det blir allt svårare att få in en ny art på listan, den senaste är bläsand 2016. Det går också att konstatera att rödhake, morkulla och även svarthätta ses året om, nuförtiden. Ett stort tack till alla som kämpat på ute i markerna.
Lars-Erik Andréasson

Se artlista här

sMÅLANDSRALLYT 2021

Dagens skådning gav ett magert resultat, mycket beroende på regnväder. Vi fick ihop blygsamma 37 arter, sämsta lördagsresultat någonsin. Dagens överraskning blev en järpe i västra delarna av Exhult. Vi hoppas på bättre väder imorgon så att vi kan bättra på det klena resultatet. Ljungby fågelklubb fick ihop 97 arter under lördagen!
Lycka till i fågelmarkerna imorgon.

Dagens artlista

Smålandsrallyt i fågelskådning 6-7 november.

En tävling för fågelklubbar i hela Småland, där det gäller för varje förening att se så många fågelarter som möjligt under två dygn. Alla arter är lika mycket värda och lika viktiga att rapportera! Startar på lördagen 6/11 kl. 00.00 och avslutas på söndagen 7/11 kl. 24.00. Vi skådar i vårt eget verksamhetsområde-Markaryds kommun.
Rapportera på Artportalen eller till Lars-Erik Andréasson, 0705–19 59 15.
Lycka till i fågelmarkerna!

söndagen 8 augusti – Vadarexkursion

Följ med till västkusten för att se på alla vadare och andra fåglar som brukar rasta där vid den här tiden. Vi kommer bl.a. att besöka välkända vadarlokaler kring Halmstad, bl.a. Trönninge ängar, Larssons våtmarker och Påarp.
Medtag kläder efter väder, fika och kikare.
Avresa kl. 08.00 från klubblokalen
Ledare: Lars-Erik Andreasson, 0705-19 59 15.