Smålandsrallyt 2017

Nötkråka.

 Med mottot att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och ett starkt lagarbete med 14 skådare ute i fält, kom vi över vårt uppsatta mål och så kallade skamgräns. Det blev 71 arter totalt. Resultatet får vi vara mycket nöjda med, dels att vi nådde över vår skamgräns 70 arter och  att vi slog fjolårets resultat  med råge. Vid träffen i klubblokalen på lördags eftermiddagen, summerade vi ihop 61 arter. Visserligen är alla arter lika mycket värda, trots allt är det tre obsarter som sticker ut, mindre sångsvan, skäggdopping och kungsfiskare.
Likaså fattas det också  målarter, bl.a. knölsvan, tjäder, järnsparv och vinterhämpling.
Av 20 deltagande lag kom vi på en 14:e plats, segrande lag Kalmar OF med hela 122 arter. Sammanlagt var det 315 skådare som deltog.
Väl mött till nästa år.
Lars-Erik Andréasson

 Artlista Smålandsrallyt 2017

 


 

Fredag 24 november-Årsfest

Traditionsenlig avslutning i Timsfors Församlingshem. Vi samlas kl. 18.30 för ett trevligt samkväm och en summering av fågelåret 2017.  Vi äter en enkel måltid till självkostnadspris. Bildvisning.
Föranmälan senast tisdag 21/11 till Riitta Moilanen, 0706-22 45 03.
Hjärtligt välkomna!

Måndag 20 november-Medlemsmöte

 En kväll där vi planerar för verksamheten 2018. Bl.a. genomgång av  årsprogrammet, medlemsbladet Cinclus, ekonomi, underhåll, sponsorer, mm. Välkomna till en kväll med många bra idéer. Vi träffas på Kunskapscentrum Markaryd (KCM) Järnvägsgatan 28,  sal 210,  2:våningen, kl. 18:00. Fika till självkostnadspris. Välkomna!
Ansvarig: Conny Gustafsson, 
0730-53 02 01.