Från medlemsmötet 19 november

Några nyheter som diskuterades och bestämdes under kvällen:
Närvarande: 10 medlemmar.

• Medverka på julskyltningen i “Gula huset”.

• ”Vinterfågelrally” i januari, (ersätter “Vinterfåglar i hemmamarker”).

• Innekväll i februari med genomgång av uggleläten.

• Grillkväll i Altabökeböke i april månad, i regel sista fredagen.

• Exkursion till Kvinnhult/Rishult och kulturvandring i Traryd. Eventuellt bjuda in
Traheryds Hembygdsförening.

• “Fågelskådningens Dag” och “World Birdwatch Day” bör hållas mer publikt, t.ex. Växtia.

• Två skolor har visat intresse för “Vinterfåglar Inpå Knuten” sista helgen i januari.

• Våra klubbvästar bör utnyttjas vid våra aktiviteter.

• Markaryds kommuns evenemangskalendarium bör utnyttjas.

• Arbetsschema för arbetsgruppen fastställdes.

• Fyra kungsörnventeringar planeras under februari – mars månad.

• Cinclusgruppen blir det nya namnet runt programbladet.

• I Cinclus skall hänvisas till hemsidan för eventuella programändringar.

• Möteskalender för 2013 fastställdes, styrelsemöte februari och augusti månad, årsmöte mars och medlemsmöte i november.