Årsmöte- Onsdag 13 mars kl.19.00. Timsfors församlingshem

Sedvanliga mötesförhandlingar. Efter förhandlingar kommer Axel Graneskog och Mats Hellström att visa fina bilder. Axel kommer att visa mycket ugglor och Mats örnbilder från Store Mosse.
Fika till självkostnadspris. Välkomna!
Kontaktperson: Riita Moilanen, 0706-224503.

Sparvuggla (Glaucidium passerinum). Foto: Axel Graneskog
Slaguggla  (Strix uralensis).   Foto: Axel Graneskog.
Kungsörn ( Aquila chrysaetos ). Foto: Mats Hellström.
Kungsörn (Aquila chrysaetos). Foto: Mats Hellström.