Från medlemsmötet 17 november 2014

Medlemsmöte den 17 november 2014 på KCM, Markaryd

Närvarande 9 medlemmar, flertalet styrelseledamöter. Föredragare: Lars Erik Andreasson.
Minnesanteckningar i punktform

• Beslöts att prova utgivning av Cinclus 2015 med ett nummer/år. Bladet kommer ut i januari 2015 som vanligt. Ev justering av stopptider till nästa år 2016 (OBS 30 års jubileum).Tryck gärna upp fler artlistior. Medlemsavgifter anges tydligt i Cinclus.
Översikt av våra sponsorer bör göras samt anges i Cinclus.
• Medlemsmöte i november 2015 som tidigare. Styrelsemöte inför årsmöte som vanligt i februari. LEA kallar.
• Nils-Gunnar kollar adressregister, kuvert samt blanketter
• Programverksamheten; Puff för Vinterfåglar inpå knuten. Vårt vinterfågelrally blir andra söndagen i januari 2015. Avslut 13.30. Örnexkursion i februari. Ugglespaning som vanligt. Årsmöte 12 mars, Thomas J kontaktas som vanligt ev gratisarrangemang. Ejderveckan med avslutningskväll, Altabökekväll i slutet av april. Aktivitet i maj, resa?, Nattfåglar. Vadarfåglar i augusti. Höst exkursion till Grötvik i oktober, World birdwatch day. Lokal höstexkursion via Conny G, Rally med innekväll, medlemsmöte i november samt Årsfesten i slutet av november. Ev tillkommer något med Bertil Möllerström under året.
• Holkförsäljning i Gula huset, Markaryd den 1 advent. Börjar bli en tradition. Sven- Inge Andreasson håller i detta och kollar också behovet av material via Nils Evert G kommande år. Samma pris. Holkspikningen på lov bör fortsätta
• Terje är kassör. 2013 har vi 97 medlemmar. Ca 80 har betalat under 2014 .
• Arbetsgruppen: Altaböketornet bör Cuprinolas under våren, ev röjning/skyltning, mycket björnbärssly runt plattformen på fågeludden, bör åtgärdas.
• Bra hemsida.
• Länsstyrelsen har nya naturvandringar på gång under 2015. Vi “servar” med något programinslag.’
• Vi rapporterar till studiefrämjandet olika kulturarrangemang (t ex årsmötet) och möten som ger visst klirr i kassan.
• Vi följer utvecklingen i Skärsjön.

Antecknat av
Conny Gustafsson