Kategoriarkiv: Vinterfåglar inpå knuten

Vinterfåglar inpå knuten!

Räkna fåglarna vid ditt fågelbord den 27-30 januari, rapportera ända fram till den 6 februari.

Sista helgen i januari räknar vi hur många fåglar vi ser vid våra fågelmatningar runt om i landet. Det är en av våra mest populära aktiviteter, för här kan alla vara med och bidra genom att enkelt rapportera vilka fåglar och hur många av respektive art man ser samtidigt vid fågelmatningen. De senaste åren har runt 20 000 rapporter kommit in från enskilda personer, föreningar, skolklasser med flera – men vi vill ha ännu fler rapporter! 

Tack vare alla rapporter får vi en bra bild över de fåglar som tillbringar vintern hos oss. Talgoxen är den talrikaste vinterfågeln följd av blåmes och pilfink, men efter denna trio varierar topplistan från år till år. Via denna räkning kan vi också följa hur vinterfåglarna anpassar sig till klimatförändringarna. För att underlätta hittar du fina bilder under fliken arter och vi har även tagit fram krysslistor och vinterfågelbingo, som du kan hittar här.

Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden, och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art


På fredag börjar Vinterfåglar Inpå Knuten 2022

Hej fågelvän! Tack för att du är med och rapporterar från din fågelmatning. Fredag till måndag är det dags att räkna vinterfåglarna igen. Hjälp oss gärna att få fler deltagare genom att skicka nyhetsbrevet vidare eller dela evenemanget på vår Facebooksida!

Resultat från tidigare år hittar du här
Hemsidan  www.vinterfaglar.se

Livesändning med Niklas Aronsson planeras till förmiddagen på lördagen den 29 januari. Sändningen kan du se här!

Talgoxe (Parus major) är den talrikaste vinterfåglen.

Vinterfåglar inpå knuten-27-30 januari

Talgoxe. Foto. Lars-Erik Andréasson
Talgoxe.
Foto. Lars-Erik Andréasson

Den stora fågelräkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten” har blivit ett begrepp. Den genomförs i år för tolfte gången och handlar om att räkna alla fåglar som besöker landets fågelbord och andra fågelmatningar. Förra året deltog ca 20 000 svenska hushåll i räkningen och rapporterade sina resultat. Det stora antalet till trots, utgör dessa 20 000 bara en liten del av alla de svenska hushåll som matar fåglar varje vinter. Vi räknar med att uppemot en halv miljon hushåll matar fåglar varje vinter, och de blir bara fler och fler. Fågelmatning har blivit en folkrörelse.
Räkningen startar fredagen 27 januari och avslutas måndagen 30 januari. I och med att det går att räkna även under fredagen och måndagen kan förskolor, skolor, arbetsplatser med mera också medverka.
Läs mer här

Vinterfåglar inpå knuten. Fredag 24-måndag 27 jan

Talgoxe.
Talgoxe.

Det årliga evenemanget ”Vinterfåglar Inpå Knuten” genomförs under den förlängda helgen 24 januari till 27 januari 2014 för nionde gången av Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Vi brukar få in tusentals (19000 2013) rapporter från landets alla hörn – och hoppas på ännu bättre uppslutning 2014. Evenemanget genomförs både för att öka kunskapen om fågelfaunan vintertid och för att på sikt kunna följa trender av ökningar och minskningar bland ett antal av våra övervintrande fågelarter. Du kan alltså bidra genom att räkna ”Vinterfåglar Inpå Knuten” i den “miljöövervakning” som genomförs av SOF och massor av intresserade frivilliga. Och glöm inte – fågelräkningen bidrar också till att öka dina egna kunskaper om fåglar och det är minst lika viktigt.
• Varje bidrag är viktigt! Du behöver verkligen inte vara ett fågelproffs för att delta.
• Det viktiga är inte att hitta de ovanliga arterna utan att räkna de vanliga fåglarna!
• Rapportera allra helst via SOF:s hemsida om du har möjlighet.
• Om du inte har tillgång till internet så skicka in rapportblanketten eller skicka ett vykort till Sveriges Ornitologiska Förening, Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga.
Mer information om räkningen på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida www.sofnet.org

Informationsdag om fågelmatning-lördagen den 29 januari

Informationsbordet med personal

För tredje året i rad informerade Markaryds Fågelklubb om Sveriges Ornitologiska Förenings riksomfattande arrangemang, ”Vinterfåglar Inpå Knuten” på Gränsbygdens Köpcentrum AB. Evenemanget, det sjätte i ordningen, genomförs både för att öka kunskapen om fågelfaunan vintertid och för att på sikt kunna följa trender av ökningar och minskningar bland ett antal av våra övervintrande fågelarter.
Intresset har ökat varje år, och i år beräknas ca 25 000 personer medverka i räkningen.

Under förmiddagen delades det ut information om fågelbordsräkningen, tips om fågelmatning och förstås om klubbens egen verksamhet. Det var minst ett 70-tal kunder, som stannade till vid vårt informationsbord. Betydligt fler besökare än tidigare år kände till räkningen och det var från tidningar, radio och tv, man fått informationen.
Det framkom också att fågelmatning är en mycket populär form av fågelskådning och underhållande att följa. Flera besökare berättade också om ovanligt lite fåglar denna vinter, och det är också var många andra fågelmatare har upplevt. Årets räkning skall därför bli extra intressant att följa resultatmässigt.

I anknytning till räkningen fanns det även erbjudande från butiken till kunder och klubbens medlemmar.
Markaryds Fågelklubb har också genom Gränsbygdens Köpcentrum AB generositet, haft möjligheter att skänka solrosfrö till förskolor. Förhoppningsvis skall klubbens utåtriktade verksamhet öka det allmänna fågelintresset och intresset för Markaryds Fågelklubb.

Informatörer: Anita Dahlberg/Johannesson, Bengt Johannesson och Lars-Erik Andréasson.

Vinterfåglar Inpå Knuten

Denna förlängda helg är det fågelbordsbevakning som gäller. Det är Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) som står för evenemanget. Det gäller att räkna alla fåglar du ser på ditt fågelbord dessa dagar. Man rapporterar via SOF:s hemsida www.sofnet.org, där det också finns mer information att tillgå. Markaryds Fågelklubb kommer i samband med räkningen att vara ute på Gränsbygdens Köpcentrum AB, lördagen den 29/1 (lagerbutiken) för att informera om fågelmatning och helgens fågelbordsbevakning. Under veckorna 4 och 5 har också Gränsbygdens Köpcentrum AB medlemserbjudande mot uppvisande av kupong, bilaga i Cinclus 2011-1.
Markaryds Fågelklubb har genom bidrag från Markaryds Sparbank och Gränsbygdens Köpcentrum AB möjligheter att sponsra med solrosfrö till fågelmatning på förskolor i kommunen. Ett stort tack!

Lycka till med fågelbordsräkningen!