EKEBACKEN 26 APRIL


Årets fjärde tisdagsvandring och den sista i april månad bjöd återigen på en vacker morgon, där solen värmde gott efter nattens frost. Det blev 28 arter som noterades, med bl.a. fiskgjuse, gransångare, svarthätta, sävsparv och enkelbeckasin som höll till i Byasjön, NÖ-delen. Under fikat vid Plattformen sågs två ormvråkar och en fiskgjuse på långt håll.
Nästa träff är tisdagen den 3 maj, med start kl. 08.00.
Samlingsplats är vid Kronobergs-/Sunnerbogatan, nedanför Ekebackens konferenscentrum . Välkomna och medtag fika!

EKEBACKEN 19 april

Vi var 7 deltagare som mött upp denna soliga vårdag som nästan var helt vindstilla. Vid första stoppet som är vid Byasjön sågs en gråhäger lite senare kom brun kärrhök och en fjällvråk. Därefter sågs kaja, nötväcka, fiskmås, skrattmås, bofink, stare, trädpiplärka, björktrast, blåmes, ringduva, knipa, gräsand, storskarv, grågås, korp, gärdsmyg, fiskgjuse, talgoxe, sävsparv, kanadagås, koltrast, spillkråka, sädesärla, taltrast, gransångare, kråka, större hackspett, dubbeltrast. Ett bra resultat så här i april.                 
Vid anteckningsblocket Nils Evert.

Brun kärrhök, hane. Foto: Lars-Erik Andréasson.


Ekebacken 12 april

Vi var 6 st denna lite kyliga soliga vindstilla morgon som träffades och skådade. Vi fick ihop 30 arter, kaja, gråkråka, fiskmås,  nötväcka, ringduva, björktrast, koltrast, grågås, gräsand, bofink, kanadagås, blåmes knipa, storskarv, trädkrypare, rödvingetrast, kricka, fiskgjuse, sävsparv, enkelbeckasin, talgoxe, stare, ormvråk, gransångare, skrattmås, gråhäger vattenrall, skata, gärdsmyg och större hackspett. Ett bra resultat mot förra årets 27 arter. Lena Gustafsson skötte anteckningarna. Med skådarhälsningar  Nils Evert.

Ekebacken 5 april

Vi blev fem deltagare i den kyliga men soliga förmiddag mellan kl. 08.00-11.00.  Det blev 22 arter mot 17 arter förra årets första gång. De arter vi fick idag: rödhake, talgoxe, blåmes, nötväcka, bofink, koltrast, ringduva, kråka, kaja, korp, knipa, gräsand, grågås, skata, kanadagås, storskarv, gröngöling, trana, fiskmås, gråtrut,  skrattmås och fiskgjuse.
/ Nils-Evert

Rödhake ( Erithacus rubecula ) Foto: Lars-Erik Andréasson