Klubbladet – Cinclus

Föreningens medlemsblad Cinclus (efter strömstarens latinska namn) ges ut med ett nummer per år, utskick i slutet av januari. Den sköts helt ideellt och är mer eller mindre beroende av bidrag som kommer in till redaktionen. Alla medlemmar, med undantag för familjemedlemmar, får skriften utan kostnad.

Redaktionen och programmakarna är lyhörda för alla tips och idéer med anknytning till fåglar och natur som kan ge skriften och programutbudet ett rikt innehåll.

Förslagen kan gälla allt från artiklar, notiser, kåserier, nya exkursionsmål, programinslag vid våra inneträffar och kursverksamheter m.m.

Manusstopp är 30 november.
Ditt bidrag är skriftens innehåll!

Cinclus kontaktperson är Nils-Evert Gustafsson, 070-559 64 73

Om fågelskådning och naturliv i Markaryds kommun.