Verksamhet

Markaryds Fågelklubb är en ideell förening. bildades 1986 och har omkring 100 medlemmar. Vårt verksamhetsområde omfattar Markaryds kommun i sydvästra delen av Småland, gränsbygden till Skåne och Halland.

Klubbens syfte är att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan. Dessutom att sprida kännedom och att på olika sätt stimulera fågellivet hos allmänheten. Vi har också en målsättning att hålla en god medlemskontakt genom exkursioner och inne möten.

Klubben är öppen för alla intresserade, du behöver inte vara någon expert på fåglar. Ett allmänt naturintresse räcker gott och väl. Man behöver heller inte alltid upp i ottan för att skåda fågel, eftersom flera arter även är igång under dagen och kvällen. Du bestämmer själv hur aktiv du vill vara i föreningen. Strömstaren är klubbens emblemfågel.

Om fågelskådning och naturliv i Markaryds kommun.