Kategoriarkiv: Höstflyttning

Sträckräkning – Skararaps ängar – 16 september

Vi följer höstens fågelflyttning från Skaraps ängar under ett par lördagar, 2 och 16 september. Vi hoppas på bra “flyttväder” som drar med sig mycket fågel och en trevlig gemenskap.
Över ängarna brukar kärrhökar jaga och kanske också någon örn dyka upp, och första varfågeln. Det kan också rasta något annat intressant och spännande, ljungpipare, fjällpipare och rödstrupig piplärka!
Vi avslutar vid middagstid, är det fortsatt bra sträck något längre.
Samling kl. 08.00 vid Röda ladan i Skararp.
Medtag fika, viktigt i fågel -sammanhang, ofta händer det något speciellt när fikat tas fram, och det går väl an att bli störd av t.ex. en havsörn.
Ledare: Lars-Erik Andréasson 0705-195915
Välkomna!

Kartlänk: https://markarydsfagelklubb.nu/fagellokaler/skaraps-angar/

Röda ladan, Skararps ängar. Samlingsplats.
Havsörn (Haliaeetus albicilla). En fågel vi kan hoppas på.
Vitkindade gås
Vitkindad gås. (Branta leucopsis). Flera gäss bör sträcka, bl.a. vitkindad.
Röd glada (Milvus milvus). En av våra mest sedda rovfåglar nu förtiden.