Vinterfåglar inpå knuten!

Räkna fåglarna vid ditt fågelbord den 27-30 januari, rapportera ända fram till den 6 februari.

Sista helgen i januari räknar vi hur många fåglar vi ser vid våra fågelmatningar runt om i landet. Det är en av våra mest populära aktiviteter, för här kan alla vara med och bidra genom att enkelt rapportera vilka fåglar och hur många av respektive art man ser samtidigt vid fågelmatningen. De senaste åren har runt 20 000 rapporter kommit in från enskilda personer, föreningar, skolklasser med flera – men vi vill ha ännu fler rapporter! 

Tack vare alla rapporter får vi en bra bild över de fåglar som tillbringar vintern hos oss. Talgoxen är den talrikaste vinterfågeln följd av blåmes och pilfink, men efter denna trio varierar topplistan från år till år. Via denna räkning kan vi också följa hur vinterfåglarna anpassar sig till klimatförändringarna. För att underlätta hittar du fina bilder under fliken arter och vi har även tagit fram krysslistor och vinterfågelbingo, som du kan hittar här.

Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden, och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art


Uppsnappat från fältet 2022

Ett urval av fågelobservationer från Markaryds kommun 2022.
Uppgifterna är hämtade från Artportalen

Havsörn. 6st inrapporterade obsar jan – dec.
Kungsörn. 1st förbiflygande vid ridkklubben i Strömsnäsbruk 13/12.
Kattuggla. 17 gånger inrapporterade.
Sparvuggla. 1st vid 2 tillfälle.
Nattskärra. 16 rapporter varav en vid Claras väg i Markaryd.
Mindre korsnäbb. 13 obsar.
Större korsnäbb. 1 observation.
Göktyta. Hördes vid 4 tillfällen.
Kungsfiskare. 13 obsar. Sågs mestadels utmed Lagaån.
Strömstare. Har setts vid bland annat Timsfors kraftstation.
Kärrsångare. Endast vid ett tillfälle vid Lillåns våtmarker i juni.
Härmsångare. 4 gånger hördes denna sjungande fågel.
Sävsångare. Observerades i slutet av augusti vid Reningsdammarna.
Bläsand. Sågs vid 4 tillfällen, mestadels i Tånnerydsdammen.
Vigg. Sågs vid 2 tillfällen, i Getesjön och Tånnerydsdammen.
Bläsgås. 3 rapporteringar gjorda.
Prutgås. Ett ex sågs rasta 24–26 oktober vid Råstorps fotbollsplan.
Ägretthäger. Sågs vid 3 tillfällen.
Vattenrall. Flertal individer har observerats under årets gång.
Orre. 8 rapporter, mest spelande på våren.
Tjäder. 5 obsar,
Ringtrast. Ett ex 7–8 maj på gräsmatta på Kråkebacken.

Nils-Evert Gustafsson

Prutgås, Råstorps fotbollsplan. Foto: Lars-Erik Andreasson.
Antalet havsörns observationer ökar i kommunen. Foto: Lars-Erik Andreasson.

Resultat vinterfågelrallyt 2023

Föreningens tionde Vinterfågelrally “regnade bort”, det var två lag som deltog i det dåliga vädret. På grund av regnet noterades blygsamma 29 arter totalt. Den art som stack ut var en fiskmås på fotbollsplanen i Råstorp. Ett stort grattis till det segrande laget Nils-Evert, Lena och Gabriella Gustafsson som prickade in 24 arter och andra laget Anders Helberg och Lars-Erik Andreasson med 21 arter.

Artlista
Stenknäck, rödhake, bofink, bergfink, talgoxe, svartmes, nötväcka, kråka, koltrast, kaja, entita, domherre, blåmes, ringduva, korp, vattenrall, gräsand, fiskmås, storskarv, knipa, skata, ormvråk, grågås, knölsvan, steglits, grönfink, pilfink, storskrake och strömstare.

Medlemsavgift 2023

Medlemsavgiften för 2023 är 100 kr för vuxen och ungdom t.o.m. 20 år 30 kr och familjemedlem 20 kr.
I senaste Cinclus står det gamla priset (80 kr) som inte gäller längre, utan det är priset som står på medskickade inbetalningstalongen som gäller.