EKEBACKEN 19 april

Vi var 7 deltagare som mött upp denna soliga vårdag som nästan var helt vindstilla. Vid första stoppet som är vid Byasjön sågs en gråhäger lite senare kom brun kärrhök och en fjällvråk. Därefter sågs kaja, nötväcka, fiskmås, skrattmås, bofink, stare, trädpiplärka, björktrast, blåmes, ringduva, knipa, gräsand, storskarv, grågås, korp, gärdsmyg, fiskgjuse, talgoxe, sävsparv, kanadagås, koltrast, spillkråka, sädesärla, taltrast, gransångare, kråka, större hackspett, dubbeltrast. Ett bra resultat så här i april.                 
Vid anteckningsblocket Nils Evert.

Brun kärrhök, hane. Foto: Lars-Erik Andréasson.