Ekebacken 27 april

Andra tisdagen med Mötesplats Ekebacken gav 34 arter. Vädret var strålande och för omväxlings skull var det också helt vindstilla. Arter som noterades var bl.a. gröngöling, mindre hackspett, brun kärrhök och enkelbeckasin som spelade vid fågelplattformen.
Nästa träff är den 4 maj, kl. 08:00.
Kontaktperson, Lars-Erik Andreasson, 0705-195915.

Altaböke sjö – 23 april

Fredagen den 23 april möttes en mindre skara klubbmedlemmar vid parkeringen i Altaböke och gick gemensamt till fågeltornet. Kvällen bestod av kyligt och blåsigt väder och därmed tyvärr mycket lite fågelliv, så därför blev kvällens höjdpunkt fikat.
Det arter vi fick se under kvällens gång var: koltrast, kanadagås, trana, grågås, ringduva, gräsand, sädesärla, ängspiplärka, knipa, dubbeltrast och taltrast.
Sparvhök sågs vid sågen på ditvägen och morkulla på hemvägen.

Fredagen 23 april-Vårkväll vid Altaböke sjö

Fågelsång och vårfest vid vårt fågeltorn vid Altaböke sjö. Vi samlas vid parkering efter Altaböke såg kl. 18:00 och vandrar tillsammans ut till fågeltornet, ca 1 km. Vi hoppas bl.a. på spelande grönbenor, enkelbeckasin och några överraskningar.
Observera! Grillningen är inställd. Medtag eget fika.
Ledare: Nils-Evert Gustavsson, 0705 59 64 73

Ekebacken 6 april

Första tisdagen med Mötesplats Ekebacken gav 17 fågelarter. Det blåste hårda och kalla västliga vindar, i lä värmde solen trots allt så gott den kunde. Vid fikat vid fågelplattformen var det något bättre så att vi fick lite lä. Arter som noterades under vandringen var bl.a. grå häger, gråtrut, rödvingetrast, stare och taltrast. Även den vita anden sågs som vanligt. Tillbakagången via fotbollsplanen, fick vi erfara vilket ”plöjningsarbete” vildsvinen kan uträtta med sina trynen, stora delar av planen är helt förstörd. Nästa vandring är tisdagen den 13 april med start klockan 08.00. Glöm ej att medtag fika. Välkomna!