Fågelskådningens dag-8 maj

Fågeludden
En rik­som­fat­tande Pr-dag för fågel­skåd­ning som arrangeras av fågelk­lub­bar i hela Sverige. Förenin­gen finns på plats vid Fåge­lud­den, SV om Guld­pär­lan, Markaryd.
Här bjuds på ett varierande pro­gram och infor­ma­tion om vår verk­samhet. Ta med hela famil­jen och gör denna dag till Fågel­skåd­nin­gens dag. Med­tag gärna fika och egen kikare. Klubben har tubkikare. Drop in mel­lan kl. 08.00 – 12.00.
Ledare: Conny Gustafs­son, tfn 0433–213 56.
Vägbeskrivn­ing till Fåge­lud­den
Från Hannabadsvä­gen kör man ner på Kolonivä­gen och fort­sät­ter förbi väg­bom­men (är öppen under för­mid­da­gen) ca 100 m och park­erar vid sidan av vägen. Härifrån är det skyl­tat till Fågeludden. Välkomna!

Nyhet! Lokalkampen-söndagen 8 maj

Samma dag kör vi också loka­l­kampen mel­lan Fåge­lud­den och Ribers­dals ren­ings­dammar, med mot­tot vilken plats har flest fåge­larter denna dag? Vilka arter kommer att avgöra, stationära, tillfälliga rastare eller sträckande fåglar. Svaret har vi kl. 12:00.
Reglerna är i prin­cip de samma som för ”Big sit”. På båda lokalerna finns skå­dare på plats mel­lan kl. 06.00 och 12.00. Från båda plat­serna går det också att följa respek­tive lokals arter. Alla intresser­ade som vill med­verka kon­tak­tar Lars-Erik Andréas­son, tfn 0433–231 32 och mobil 0705–19 59 15, senast tors­dag
5 maj. Beroende på deltagaran­tal kan viss styrn­ing eller lot­tning ske till respek­tive lokal.

En lyckad vårkväll

Ledare: Nils-Evert Gustafsson

Vi började den fina kvällen med att vandra ut till fågeltornet i solskenet.
Uppslutningen var god, 10 st fågelintresserade vilket resulterade till ca 27 fågelarter under kvällens gång. Bland fikakorgar och tubkikare fick vi bl.a höra spelande grönbena, fiskgjuse, kricka och enkelbeckasin. En lyckad kväll tyckte vi alla.
Nils-Evert Gustafsson.