FRÅN MEDLEMSMÖTET 18 NOVEMBER

Minnesanteckningar antecknat av Conny Gustafsson.
Närvarande 9 medlemmar och ledamöter. Mötet leddes av ordförande Lars-Erik Andreasson som hälsade alla välkomna och hoppades att detta möte och dess mötesform skall bli ett återkommande inslag åren framöver.
Redovisning i punktform;
• Ekonomin är god.
• Fältkrysset ligger tillsvidare i malpåse.
• Holkförsäljning och presentation av Vinterfåglar inpå knuten, i anslutning till Julskyltningen i “Gula huset”.
• Återkommande styrelsemöte i februari och årsmötet i mars.
• Ny Markarydslista skall uppdateras och tryckas.
• Sammanfattande klubb- och aktivitetsblad uppdateras och delas ut vid lämpliga aktiviteter.
• Diskussionen om skrattmåskolonin i Skärsjön är ett sätt för klubben att synas. Problemlösning och åtgärder diskuterades.
• Vinterfågelrallyt i januari fortsätter med något förenklade regler.
• Schaktarbeten vid Ribersdal kan i förlängningen gynna tillgänglighet och attraktionen för fågellivet inom området.
• Fågelrapporteringen sköts via SVALAN. Ej inlagda rapporter skickas till rapportmottagare på Kronobergs Ornitologiska förening. Nils-Evert Gustafsson skriver en sammanfattande fågelårsrapport till vårnumret av
Cinclus.
• Årets Smålandsrally gav ett bra resultat med 79 arter.
• Tidskrifterna är dåligt använda. De är dock ingen större kostnad ,därför bör de vara kvar i nuvarande omfattning.
• Frågor runt medlemsaktivitet och rekrytering kvarstår som ett återkommande tema och frågeställning.
• Fågelresa i februari med föranmälan till Lars-Erik Andréasson.
• Årsmötet som vanligt i mars med Tomas Johnsson som återkommande föreläsare.
• Ugglespaning med alternativt datum i mars, Sven-Inge Andréasson.
• Grillkväll och fåglar i Altaböke, sista fredagen i april, Nils-Evert Gustafsson.
• Aktiviteterna i maj /juni bör övervägas och utvärderas – i regel dålig uppslutning.
• Grötvik i augusti återkommer. Föranmälan. Bidrag till Grötviks fågelstation beslutades med 300 kronor.
• Hemsidan kommer inom kort att läggas på ett nytt Webbhotell.
• Cinclus vår 2014. Underlaget är tryckklart senast 12 januari.
• Arbetsgruppen sköter Fågeludden. Kontroll av Altaböketornets kondition bör göras under vintern inför våren. Likaså vägen dit, pga höststormen.
• Holkförsäljningen pågår till oförändrat medlemspris, Sven-Inge Andréasson.
• Papper och information lämnades om länets Örndag den 1/12.