Resultat från – Lokalkampen 2012

För andra året i rad arrangerades i samband med Fågelskådningens dag, lokalkampen mellan Fågeludden, Lokasjön och Reningsdammarna, Ribersdal. Mellan kl. 06:00–12:00 noterades 61 (62) arter på de båda platserna av ett tio-tal skådare. Klockan 12:00 stod det klart att Reningsdammarna med 48 (45) arter behåll tronen som artrikaste fågellokal. Fågeludden fick ihop 39 arter (40). (Inom parentes fjolårets resultat). Det blev inga direkta sensationer artmässigt, utan det var de stationära arterna som dominerande, bl.a. hördes gök på båda platserna. Fyra gästande arter noterades, gluttsnäppa och hämpling vid Fågeludden samt rastande gulärla och skogsduva (ev. stationära) vid Reningsdammarna.
Se artlistan här.

Lars-Erik Andréasson