Ringtrasttider

Ringtrast. Foto: © Mikael Nord. Praktejder.se

Nu är det dags att titta noga på alla koltrastliknande trastar. Är de försedda med en vit haklapp är det extra intressant. Hittar man en sådan fågel är det en ringtrast man tittar på. Den rastar i våra trakter fåtaligt från mitten av april och någon vecka framåt. Påträffas oftast på åkrar och i trädgårdar (även i tätorten). Skygg och försiktig. Uppträder oftast ensam, men kan blanda sig med andra trastflockar. Stannar högst ett par dagar på samma lokal. Ringtrasten häckar i klippig terräng och raviner i fjällkedjan.
Lycka till i fågelmarkerna!

Ejderveckan på Jacobssons udde

Foto:© Mikael Nord. Dax för praktejder, lagom till 25-års jubiléet.

Nu är det åter dax för Ejderveckan, sedan många år traditionellt vecka 14.  Inlandssträcket av ejder bevakas från Jacob­ssons udde från ca  kl. 17:00–20:00, vid pas­sande väder­lek (obs! inställes vid regn och kraftig blåst). Vid den här årsti­den är det också bra fart på vårsträcket, vilket oftast ger en bra artut­del­ning även i Tån­nery­d­dammen med rastande fåglar. På sönda­gen avs­lut­ning med korv­grill­ning, start kl. 17:00. Tag med egen korv och till­be­hör. Förenin­gen håller med grill och kol.
Ans­variga är: Roger Svens­son 0451–847 40 och Bengt Jon­s­son 0433–100 37.