Vinterfåglar inpå knuten-27-30 januari

Talgoxe. Foto. Lars-Erik Andréasson
Talgoxe.
Foto. Lars-Erik Andréasson

Den stora fågelräkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten” har blivit ett begrepp. Den genomförs i år för tolfte gången och handlar om att räkna alla fåglar som besöker landets fågelbord och andra fågelmatningar. Förra året deltog ca 20 000 svenska hushåll i räkningen och rapporterade sina resultat. Det stora antalet till trots, utgör dessa 20 000 bara en liten del av alla de svenska hushåll som matar fåglar varje vinter. Vi räknar med att uppemot en halv miljon hushåll matar fåglar varje vinter, och de blir bara fler och fler. Fågelmatning har blivit en folkrörelse.
Räkningen startar fredagen 27 januari och avslutas måndagen 30 januari. I och med att det går att räkna även under fredagen och måndagen kan förskolor, skolor, arbetsplatser med mera också medverka.
Läs mer här

Uppsnappat från fågelmarkerna 2016

Ägretthäger. Arkivbild.
Ägretthäger. Arkivbild.

Fågelåret började likt tidigare år med en del arter som stannat kvar t.ex. rödhake vattenrall morkulla, sen i mars- april kom en del flyttfåglar. Den 15-21 juni rastade en vit stork i Tormansbygd, den födosökte de nyhöstade fälten där.

1ex 1K lappuggla sågs i Åmot 21-22 augusti, rapporten är godkänd av rrk.

Kungsfiskare sågs under hela sommarn och del av hösten runt Lagaån.

Smådopping sågs rasta den 8 oktober i reningsdammarna vid Ribersdal. 1 november sträckte blå kärrhök 2 ex söderut, sidensvansar kom i rätt stora flockar och syntes i fruktträdgårdarna hela hösten.

8 november forsärla rastade vid Timsfors.

Ägretthäger rastade norr om Lottas öar i Strömsnäsbruk den 9 november och en sträckande dito sågs över Markaryd några dagar senare.

Den 29 december sågs en Hökuggla vid Skånegränsen från E 4:an. Detta var ett litet utdrag av de fågelrapporter som inkommit till Artportalen 2016.

Jag hoppas att 2017 blir lika intressant och lovande som förra året blev.

Med hälsningar från fågelmarkerna Nils Evert.

Resultat Vinterfågelrallyt 2017

Forsärla
Forsärla. Foto:Lars-Erik Andréasson.

Markaryds Fågelklubbs Vinterfågelrally söndagen den 8 januari, deltog tre lag och tillsammans noterades 44 arter. Det är fjärde gången föreningen anordnar denna aktivitet. Till nästa år (14/1) förhoppningsvis med lite fler lag och deltagare.
Det blev inga artrekord denna gång, vare sig för lag eller arter totalt, däremot en ny art, övervintrande forsärla vid reningsdammarna, stark kandidat till dagens observation.
Den milda förvintern präglar artlistan med grågås, sångsvan, storskarv, ringduva och rödhake. Bland grund (bas)arterna saknas observationer av knölsvan, kungsfågel, sparvhök, tofsmes och trädkrypare (sågs dock, men inte reglementsenligt!).
Dagens höjdarobsar är från reningsdammarna med forsärla och utmed Rallvägen (f.d. arbetsvägen norr om dammarna) vattenrall och enkelbeckasin.
Vinterfågelrallyt har också ett ”tävlingsmoment” där det gäller för respektive lag att se så många arter som möjligt under 5,5 timmar (08:00-13:30) med vissa regler att följa. Vilken taktik man än lägger upp är det viktigt att titta och lyssna på allt och noggrant.
Ett stort grattis till lag Tofsmesarna (Conny Gustafsson, Britt Andreasson, Lars-Erik Andréasson) med 35 arter. Ensamma om bl.a. enkelbeckasin, grå häger, varfågel och stenknäck.
Trädkryparna med (Sven-Inge Andreasson, Sven-Erik Helmersson) tog andra platsen med 29 arter. Ensamma om spillkråka, stjärtmes, rödhake och gröngöling.
På tredje plats kom lag Spillkråkorna med (Bertil Möllerström, Anita Dahlberg/Johannesson, Bengt Johannesson) med 25 arter. Ensamma om forsärla och nötkråka.
Tyvärr var Golden Gate stängt denna dag, så återträffen med gemensam artgenomgång fick ställas in.
Se resultatlista här

Lars-Erik Andréasson