Kategoriarkiv: Uggletider

Ugglekväll 24 februari -2024

Det blev en kväll med god uppslutning och också vädermässigt goda förutsättningar för ugglerop.  
Efter två stopp utmed färdvägen i Fjärholma och Göshult utan något rop, gav däremot det tredje stoppet i Ålhult minst tre ropande kattugglor, vilket alltid är lika fascinerande och stämningsfullt att lyssna till.
Sven-Inge hade tidigare i vecka fått kännedom om en ropande pärluggla i Hallaböke, vi gjorde ett försök och besökte platsen, utan att höra något. Platsen är under ”bevakning” och det kommer att meddelas till alla deltagare om det blir någorlunda ”dragsäkert”.
Till sist ett stort tack till Sven-Inge, kvällens ledare, som inte bara lyssnar efter ugglor utan också gör en stor insats för ugglornas fortlevnad genom att minst ha tillverkat ett 50-tal uggleholkar som finns uppsatta i kommunen.

Första skymningsstoppet i Fjärholma, där vi lyssnade efter sparvuggla och en tidigare hörd kattuggla.

Lördagen 24 februari – Ugglespaning

Ugglekvällen är en av våra mest uppskattade och välbesökta programinslag genom åren.
Framförallt hoppas vi på kattuggla och sparvuggla, och förhoppningsvis någon överraskning.
Någon gång har även årets första morkulledrag observerats och rävens skall brukar också späda på kvällens mystik.
Samling vid klubblokalen, Intäppan, kl. 17:00.
Vi börjar med att lyssna efter skymningsugglan – sparvugglan.
Ledare: Sven-Inge Andreasson, 0706-46 27 92.
Medtag gärna fika.


Lappuggla (Strix nebulosa) Kanske kvällens överraskning!

UGGlekväll-lördag 24 februarie

Ugglekvällen är en av våra mest uppskattade och välbesökta programinslag genom åren. Vi hoppas på en lagom kall och klar kväll med öronen på skaft. Framförallt hoppas vi på sparvuggla, kattuggla och förhoppningsvis någon överraskning – lappuggla! Någon gång har även årets första morkulledrag observerats och rävens skall brukar också späda på kvällens mystik. Samling vid klubblokalen, Intäppan, kl. 17.00.
Ledare: Sven-Inge Andreasson, 0706-46 27 92.
Välkomna!
Medtag gärna fika att värma sig med.

Ugglekväll – 26 februari

Vi var tio medlemmar som samlades kl. 17:00 på parkeringen vid klubblokalen i Intäppan för den årliga uggleexkursionen och lika traditionsenligt Sven-Inge Andreasson som kvällens ledare. Det blev en fin kväll, både uggle- och vädermässigt. I Ålhult fick vi höra två kattugglor som svarade varandra och även i Norra Ekhult var det två kattugglor som hördes. Troligtvis var det två häckande par vi hörde och som häckade i Sven-Inges uppsatta holkar. Ett stort tack till Sven-Inge, för en trevlig kväll i ugglemarkerna.

UGGLEkväll – LÖRDAG 20 FEBRUARIE

Vi samlas vid klubblokalen kl. 17:00. Vi hoppas på en lagom kall och vindstilla kväll. Med öron på helspänn och med lite tur bör vi få höra både sparvuggla, kattuggla och även hornuggla. Vid några tillfällen har vi också fått höra pärluggla. Vi kanske också gör ett försök på lappuggla om intresse finns. Andra ljud vi brukar höra är det så kallade “morkulledraget” och även rävskall, särskilt när det varit kallt.
Vi kör med egna bilar och håller avstånd enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Hjärtligt välkomna! Medtag gärna fika.
Ledare: Sven-Inge Andreasson, 0706-462792.
Kontakta Sven-Inge vid otjänlig väderlek.

Lördagen 22 februari – Ugglespaning

Vi hoppas på en lagom kall och klar kväll med öronen på helspänn.
Vi hoppas på sparvuggla, kattuggla, pärluggla och kanske rent av hök- och lappugglan dyker upp.
Vi samlas vid klubblokalen 17:00.
Ledare: Sven-Inge Andreasson, 0706-46 27 92. OBS! Kolla med Sven-Inge vid dåligt väder för en eventuell reservdag.

Hökuggla

Ny chans! Lördagen 11 mars – Ugglekväll

Hökuggla. Foto. Lars-Erik Andréasson.
Hökuggla.
Foto. Lars-Erik Andréasson.

Ny chans på ugglekväll!
Ugglekvällen är en av föreningens höjdpunkter, alltid med god uppslutning  av förväntansfulla medlemmar. Sparvuggla och kattuggla hoppas vi starkt på, med lite tur kanske även pärluggla. Det är kanske också är dags för en hökuggla i vår kommun, rapporterad på flera andra ställen och lappugglan får numera räknas som en riktig utmaning.
Hornugglan är lättats att få kontakt med genom ungarnas tiggläte, t.ex. i samband med vår kvällsutflykt 10 juni.
Vi samlas vid klubblokalen 17:00.
Ledare: Sven-Inge Andreasson, 0706-46 27 92.

Ugglornas byggmästare

Sven-Inge Andreasson
Ugglor har under flera år varit en av Sven-Inge Andreassons favoritfåglar. Av den anledningen har det också blivit en hel del uggleholkar som tillverkats och satts upp i flera byar, bl.a. Högaholma, Harpholma, Ekhult och Misterhult. Totalt har det blivit 45 holkar i tre olika modeller, för kattuggla (25 st.), pärluggla (12 st.) och sparvuggla (8 st.).
Sven-Inges holkar är inga fuskbyggen. Ett dåligt tak förkortar holkens livslängd avsevärt, därför är alla tak förstärkta med takpapp eller vattentät Plyfa. Spik och skruv är galvade.
I botten läggs en 10 cm bädd av spån. Botten bör också förses med några lufthål, annars blir det blött och otrevligt i holken.
Det är mycket viktigt att alltid prata med markägaren innan någon holk sätts upp. Då brukar de bara tycka att det är roligt.
När Sven-Inge är ute och lyssnar efter ugglor används ibland bandspelare med försiktighet, för att locka fram ugglorna. Det är viktigt att ugglorna aldrig får hetsas. Hur flitig man än är så kan många kvällar ge ingen utdelning alls, det är helt tyst helt, trots att vädret tycks vara perfekt för en lyckad kväll.
Sven- Inge har sedan många år tillbaka också hand om Markaryds Fågelklubbs uggleexkursion i mars månad. I år är dags fredagen den 4 mars. Avresa från klubblokalen kl.17:45. Se vidare under program.

Kan berguven häcka i Sånna bergtäkt?

Bergtäkt i Sånna

Förutsättningar
Sånna bergtäkt är belägen 7 km nordöst om Markaryd cirka 140 meter över havet med en vidsträckt utsikt mot sydväst. Den tillståndspliktiga verksamheten pågår fram till februari 2027. Under arbetstid förekommer buller från sprängning, efterbehandling och lastbilstransporter. Arbetsområdet har en yta på cirka 1,5 hektar med bergstup på uppemot 15 meter med intressanta klipphyllor. Området är inhägnat med stängsel och transportvägen är avstängd med vägbom för allmän trafik. Bergtäkten skall inte återställas utan kommer att lämnas i befintligt skick, och hålan kommer att fyllas med vatten. Omgivningen runt omkring domineras av produktionsskog med gran som dominerande trädslag. Även hyggesmark och myrområden förekommer. Det är cirka 800 meter till närmsta bostadshus. En vindkraftspark är planerad att byggas i närheten och en kommunal soptipp ligger 4 kilometer nordost om bergtäkten.

Är en berguvshäckning i Sånna bergtäkt endast ett önsketänkande?
Det återstår att se, men bara tanken känns ändå spännande. En eventuell häckning kan tidigast bli aktuell år 2027. Innan dess är det förmodligen allt för mycket störningar i form av buller och transporter. Även om detta är ett önsketänkande, finns det ändå ett par viktiga utsättningar för häckning i form av häckningsplats och jaktmarker. Dessutom finns det två observationer från 2010 som är intressanta i sammanhanget. Enligt Smålänningen sågs en berguv i Strömsnäsbruk under natten den 27 februari, fågeln skrämdes iväg med en nyfångad katt. I Ljungby har berguven troligen häckat.

Val av boplats
Berguvens huvudkrav är en ostörd boplats i lämpliga jaktmarker med gott födounderlag upp till en halvmils radie. Den klassiska bergbranten är inte nödvändig utan hon kan också bosätta sig i ren skogsterräng utan klippbranter eller på hyggen. Ibland också på lokaler som med mänskliga ögon verkar olämpliga som i jakttorn, på byggnader i industriområden, i soptippsmiljöer och i stenbrott som i Sånna.

Inventering
Vid inventering (i februari och mars) ger de etablerade paren oftast mycket få läten ifrån sig, ibland ingenting. För att höra dem är det bäst att vara på plats vid solnedgången. Ett enda eller några hoanden, precis när solen har gått ned och det fortfarande är ljust, kan vara allt, såvida uvarna inte är inne i deras parningsfas. Uvhanar utan honor kan ropa intensivt och länge under övriga delar av natten. Berguven är, trots sin storlek, en mycket svårinventerad fågel.

Avslutning
Hur stora chanserna är för en häckning återstår att se. Lokalen bör åtminstone hållas under uppsikt och särskilt när verksamheten har upphört i början av 2027.

Ugglespaning-fredagen den 4 mars

Tillsammans med Sven-Inge ger vi oss ut i våra ugglemarker. Vi ger kvällen några timmar och hoppas få träffa på både sparvuggla och kattuggla eller kanske rentav även hornuggla och pärluggla. Uggleexkursioner är speciellt känsliga för regn och blåst och vi ställer in om förhållandena är dåliga. Ring därför till Sven-Inge 0706–46 27 92 och kolla läget. Under veckan går det bra att kontakta Sven-Inge för aktuell uggleinformation. Avresa från klubblokalen kl. 17:45.
Vi börjar med att lyssna efter sparvuggla.