Måndag 17 november- Medlems- och kommittémöte

emblemObservera! Nytt datum, mötet är framflyttat en vecka och  en timme tidigare.

En kväll där vi planerar för verksamheten 2015. Vi kommer bl.a.  att diskutera utgivningen av klubbladet, förslag om ett nummer per år, genomgång av  årsprogrammet, ekonomi, underhåll, sponsorer. Välkomna till en kväll med många bra idéer och förändringar. Vi träffas på Kunskapscentrum Markaryd (KCM) Järnvägsgatan 28,   sal 210,  2:våningen, kl. 18:00. Fika till självkostnadspris. Ledare: Lars-Erik Andreasson, 0705-19 59 15, 0433-231 32

Smålandsrallyt 2014

Rallyts sista art blev duvhök
Rallyts sista art blev – duvhök.

Efter två dagars intensivt skådande är artlistan uppe i 73 arter. Dagen gav sex nya och inte helt väntade, skäggdopping på tre lokaler, en ung kungsörn i Tånneryd och troligen samma individ i Hannabad, fjällvråk och kricka Skararps ängar, duvhök (sista art), tofsmes, en” måste” art på tre lokaler. Saknade arter är lite förtretligt, storskrake, enkelbeckasin, mindre hackspett, sänglärka, ängspiplärka, forsärla, sädesärla och sävsparv. Nåväl, så är det i fågelskådning. Överraskningar är de nya rallyarterna alfågel och gråhakedopping, dessutom fick vi flera spännande arter som inte alls är årsvissa t.ex. vitkindad gås, vigg och sothöna.

En stort till alla som deltagit i Smålandsrallyt 2014. Väl mött till nästa år!

Se  artlista här.

Lars-Erik Andréasson

Resultat efter första dagen i Smålandsrallyt

Ny rallyart gråhakedopping
Ny rallyart gråhakedopping. Arkivbild.

Första dagen blev preliminärt 67 arter, och det är vi mycket nöjda över. Flera svåra arter är avklarade t.ex. skogshöns, tunga änder och tättingar. Överraskande med två nya rallyarter, alfågel i Tånneryddammen och gråhakedopping i Hammarsjön.  Arter vi bör satsa på imorgon är gäss, örnar, måsfågel och lärkor. Enstaka arter, kricka, storskrake, duvhök, blå kärrhök, forsärla, sädesärla, enkelbeckasin, mindre hackspett, dubbeltrast, större korsnäbb och sävsparv.

Lycka till i morgon och tänk på att det kan dyka upp lite överraskningar varsomhelst och överallt och det kan skilja från timme till timme!

Se dagens artlista här.