Kategoriarkiv: Örngruppen

Örngruppen

Ung kungsörn. Foto: © Anders Helberg.
Ung kungsörn. Foto: © Anders Helberg.
Kungsörnsinventering i Kronobergs län 2013

Kungsörnsinventeringen har fokus på februari och mars. Det är då fåglarna spelflyger och är lättast att upptäcka. Lämpligt väder innebär dagar med sol, blå himmel, termik och gärna lite vind. Gynnsamma väderprognoser måste alltså inväntas innan datum för räkningarna kan spikas. (Däremot kan man bestämma ett antal preliminära datum i förväg som underlättar planeringen).

Ambitionen är att hinna med 3-4 inventeringstillfällen per kommun/säsong. Lämpliga observationspunkter är hyggen, myrar och sjöstränder med vidsträckt utsikt. Inför varje inventeringstillfälle är det lämpligt att de kommunansvariga (se nedan) utrustar sig med kartor som visar observationspunkterna. På varje enskild karta kan observatören markera örnarnas rörelser. Med lite tur uppstår ett mönster som kan ge vägledning om revirets utbredning, boets placering med mera.

Kända revir bör följas upp under högsommaren. Att lyssna efter mattiggande ungar är ett effektivt sätt att leta efter bo. På sensommaren sker eftersök efter flygga ungar. Du kan få mer tips om detta genom att kontakta örngruppens Rolf Lilja eller Mikael Persson (se nedan)

Genom att du rapporterar dina kungsörnsobservationer ökar möjligheterna att avvärja avverkning, vindkraftsexploatering och andra hot som kan spoliera häckningar. Uppgifter om aktiva revir kommer att behandlas med största försiktighet och enbart förmedlas till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för att maximera skyddet för örnarna.
Rapportera dina kungsörnsiakttagelser till Johan Sandström eller Rolf Lilja (se nedan). Om du anger häckningsindicier via artportalen Svalan, blir iakttagelserna automatiskt dolda för alla utom rapportören, KOFs rapportkommitté och berörda handläggare på Länsstyrelsen. Boplatser bör endast rapporteras direkt till Johan eller Rolf, som är de enda i Örngruppen som kommer att ha ett samlat grepp över denna känsliga information.

Ambitionen är att vi i samband med kungsörnsinventeringarna ska betala ut resekostnader så långt som vår kassa räcker. Vi återkommer senare med detaljer och kontaktuppgifter för detta.

Kommunansvarig i Markaryd
Lars-Erik Andreasson, mobil 0705–195915. E-post: larserikandreasson@telia.com