Kategoriarkiv: Fågelskådningens dag

Söndag 18 januari 2015- Vinterfågelrally

_
Tofsmes

Vi gör ett nytt försök med Vinterfågelrallyt och hoppas att vädret skall bli mer tillförlitligt. Ett lag består av 2–4 deltagare. Två personer får anmäla sig till samma lag övriga lottas in i ett lag. Denna mycket sociala variant av fågelskådning, där det gäller att se så många arter som möjligt under dagen i Markaryds kommun, passar både nybörjare och hängivna skådare. För att en art ska räknas måste fler än hälften i laget ha sett eller hört den. Rallyt börjar kl. 08.00 och avslutas kl. 13.30 med artgenomgång och där vi också äter något tillsammans till självkostnadspris. Samlingsplats kl. 13:30 vid Golden Gate, Kvarngatan 18, Markaryd. .

Anmäl dig och ditt lag till Lars-Erik Andréasson, 0433–231 32, 0705–19 59 15 senast fredag 16/1. Observera! Alla som anmälde sig till till förra helgen behöver bara höra av sig vid eventuellt förhinder.

E-post: larserikandreasson@telia.com

Ladda ned regler samt artblankett för tävlingen.
Väderprognos

 

Fågelskådningens dag-8 maj

Fågeludden
En rik­som­fat­tande Pr-dag för fågel­skåd­ning som arrangeras av fågelk­lub­bar i hela Sverige. Förenin­gen finns på plats vid Fåge­lud­den, SV om Guld­pär­lan, Markaryd.
Här bjuds på ett varierande pro­gram och infor­ma­tion om vår verk­samhet. Ta med hela famil­jen och gör denna dag till Fågel­skåd­nin­gens dag. Med­tag gärna fika och egen kikare. Klubben har tubkikare. Drop in mel­lan kl. 08.00 – 12.00.
Ledare: Conny Gustafs­son, tfn 0433–213 56.
Vägbeskrivn­ing till Fåge­lud­den
Från Hannabadsvä­gen kör man ner på Kolonivä­gen och fort­sät­ter förbi väg­bom­men (är öppen under för­mid­da­gen) ca 100 m och park­erar vid sidan av vägen. Härifrån är det skyl­tat till Fågeludden. Välkomna!

Nyhet! Lokalkampen-söndagen 8 maj

Samma dag kör vi också loka­l­kampen mel­lan Fåge­lud­den och Ribers­dals ren­ings­dammar, med mot­tot vilken plats har flest fåge­larter denna dag? Vilka arter kommer att avgöra, stationära, tillfälliga rastare eller sträckande fåglar. Svaret har vi kl. 12:00.
Reglerna är i prin­cip de samma som för ”Big sit”. På båda lokalerna finns skå­dare på plats mel­lan kl. 06.00 och 12.00. Från båda plat­serna går det också att följa respek­tive lokals arter. Alla intresser­ade som vill med­verka kon­tak­tar Lars-Erik Andréas­son, tfn 0433–231 32 och mobil 0705–19 59 15, senast tors­dag
5 maj. Beroende på deltagaran­tal kan viss styrn­ing eller lot­tning ske till respek­tive lokal.