KlubbReSultat Allhelgonarallyt 2022

Andra dagen av Allhelgonarallyt gav 11 nya arter, och dessutom med en ny totalart ägretthäger, vid sjön Exen. Det är fem år sedan vi hade en ny art på totallistan.
Totalt blev det 58 arter som vi 16 medlemmar lyckades att få ihop, fyra arter mer än förra året.
Bland arterna kan nämnas svarthätta, andra året i rad vid en fågelmatning. Svåra arter som talltita, tofsmes och tjäder prickades in och en fjällvråk noterad.
Några ”säkra” arter som saknas är orre, morkulla, taltrast, varfågel, nötkråka och stenknäck.
Ett stort tack till alla för en fin insats.

Sammanställning över samtliga sedda arter.

Allhelgonarallyt 2022

Första dagen av Allhelgonarallyt inbringade 47 arter, med bl.a. kungsfiskare och strömstare. Sidensvans sågs på ett par ställen. Både rödhake och röd glada får numera räknas som stannfåglar i våra trakter, liksom vattenrallen. En art som blivit svår att hitta är talltita och även tofsmes som dock noterades på en plats. Bland våra rovfåglar noterades även ormvråk och duvhök. Tjäder och orre är inte lätt att hitta på beställning. Vi har varit 15 personer som varit ute och letat i vår kommun, från norr till söder.
Lycka till under morgondagen!

Lista över dagens arter.

Allhelgonarallyt i fågelskådning 5-6 november.

För fågelklubbar i hela Småland, där det gäller för varje förening att se så många fågelarter som möjligt under två dygn. Alla arter är lika mycket värda och lika viktiga att rapportera! Startar på lördagen 5/11 kl. 00.00 och avslutas på söndagen 6/11 kl. 24.00. Vi skådar i vårt eget verksamhetsområde-Markaryds kommun. Vi hoppas på fint väder och god uppslutning ute i fågelmarkerna.
Rapportera på Artportalen eller till Lars-Erik Andréasson, 0705–19 59 15.
Lycka till i fågelmarkerna!

Gulsparv är ingen given art längre.

Måndag 14 november-Medlemsmöte

Ett viktigt möte där vi planerar för verksamheten 2023.
Bl.a. årsprogrammet, ekonomi, underhåll av fågeltorn, Jacobssons udde sponsorer, mm. Vad sägs om ett bord och bänk vid Reningsdammarna!
Regelbundna höstträffar, något i stil med som vi har på våren? Plats?
Välkomna till en kväll med många bra idéer. Fika till självkostnadspris.
Vi träffas i klubblokalen kl.18.30.
Denna kväll går det också bra att anmäla sig till årsfesten den 25 november.
Kontaktperson: Lars-Erik Andréasson, 0705-195915.

vältajmad fågelkväll


Vi var sex stycken som gav oss ut i skymningen för att lyssna efter nattaktiva fåglar denna nästan vindstilla och klara junikväll. Om man inte får höra så mycket annat av det man hoppas på brukar vi få med nattskärra, så även denna gång.
Utmed vägen mellan Tuthult och Holma ungefär vid bygränsen är det en del kärrmark och ett begränsat öppet område med ett fåtal träd som nattskärran tycker om när den jagar insekter.
Strax efter vi kom dit hördes på nära håll det spinnande lätet som går på två växlar. Därefter följde mer än vi brukar få vara med om. Spinnandet avslutades med ett mer stötande ljud som
hörs när hanen blir extatisk då honan kommer i närheten. Ett annat ljud som man först undrade över, var hanens skarpa vingklatschar över ryggen som hördes.
Det förstod vi när de båda kom flygande över vägen där vi stod, så nära att vi nästan behövde ducka.
Så fortsatte det under den ca halvtimmen vi var där. Även honans läte fick vi höra och vi såg när hanen satte sig på en tallgren nära stammen och fortsatte sitt spinnande läte.
Trots att knotten var besvärliga var det vi fick höra och se mycket uppskattat.

/Nils Gunnar Isaksson

Nattskärra. Arkivbild. Foto: Lars-Erik Andéasson

nattfåglar- Lördag 11 juni

Följ med ut i sommarnatten och lyssna på nattaktiva fåglar som nattskärra, vattenrall, hornuggleungar, nattsångare och kanske några överraskningar i lämpliga områden. Myggstift rekommenderas!
Samling kl. 22.00. vid vid klubblokalen. Inställes vid regn och blåst.
Ledare: Nils-Gunnar Isaksson, 076 8013669

Om fågelskådning och naturliv i Markaryds kommun.