nattfåglar- Lördag 8 juni

Följ med ut i sommarnatten och lyssna på nattaktiva fåglar som nattskärra, vattenrall, hornuggleungar, nattsångare och kanske några överraskningar i lämpliga områden. Myggstift rekommenderas!
Samling kl. 22.00. vid vid klubblokalen. Inställes vid regn och blåst.
Ledare: Nils-Gunnar Isaksson, 076 8013669

Trönninge ängar

Vi var fyra personer som åkte västerut för besök till Trönninge ängar, Påarp och Larssons våtmarker, en kväll med fint ljus och flera fina osbsar
och dessutom nästan vindstilla. Vid Påarp, vår första anhalt, sågs bl.a. skärfläcka, strandskata, skedand, bläsand, hämpling, sånglärka och storskrake med ungar. Vi såg också några sträck av prutgås.
Andra stoppet blev Larssons våtmarker, där vi också fikade. Här fick vi fina osbsar av gråhakedopping, rödbena, skedand, vigg , grå häger och även här sträckande prutgås.
Vid Trönninge ängar, vår sista stopp för kvällen, fick vi också till artlistan, snatterand, stjärtand, smådopping, rörsångare och backsvala, som häckar i en “konstgjord” sandbank, speciellt för backsvalan, ett fint initiativ. Sammanlagt noterades 43 arter.

Snatterand (Mareca strepera) Trönninge ängar. Foto: Lars-Erik Andreasson.

TISDAGAR APRIL/MAJ -MÖTESPLATS EKEBACKEN

Vi är en grupp fågelintresserade daglediga som under våren samlas tisdagar i april och maj månad för att lära oss mer om fåglar. Syftet är att utveckla fågelkunskapen hos oss alla och följa vårens framskridande under trivsamma former. Vi har ingen ledare, utan alla som kommer hjälps åt att hitta, bestämma och studera fåglarna.  Man behöver inte vara pensionär, det kan ju vara så att du jobbar oregelbundna tider, och har en ledig dag mitt i veckan. Träffarna sker dagtid kl. 08:00, med ett undantag, sista gången i maj blir på kvällen kl. 19.00. Samlingsplats är alltid  vid Kronobergs-/Sunnerbogatan, nedanför Ekebackens konferenscentrum Vi vandrar i lugnt skådartempo med flera stopp utmed Byasjön, Lokasjön, och Gullpärlan ut till fågelplattformen. En vandring på ca 2 km tur/retur i lätt terräng och vi håller på i ca tre timmar med skådning, inklusive fikapaus vid fågelplattformen.
Kikare rekommenderas och kläder efter väder.
Välkomna!
Kontaktperson: Lars-Erik Andréasson, 070-519 59 15.

Lokasjön

Trönninge ängar – fredag 24 maj

Vi bekanta oss med detta intressanta fågelområde. Från gömslet kommer man nära fåglarna, vi kommer att få se änder, doppingar och vadare, och även en stor skrattmåskoloni. Det finns också fina lokaler strax intill t.ex. Larssons våtmarker och Påarp, som vi kanske också hinner med, särskilt om Artportalen visar något intressant.
Samling vid klubblokalen kl. 17:30.
Ledare: Lars-Erik Andreasson, 0705-195915.

Smådopping (Tachybaptus ruficollis). En art vi kan hoppas få se. Arkivbild. Foto: Lars-Erik Andreasson.

Ekebacken 21 maj

Dagens vandring bjöd också på en fin morgon. Sammanlagt noterades 35 arter bl.a. gök, röd glada, drillsnäppa och inte minst en ny “tisdagsart” lärkfalk mot en klarblå himmel. Däremot såg vi eller hörde några enkelbeckasiner från vår fikaplats vid plattformen.

Nästa vandring är nästa tisdag (28/5) och sista för säsongen, då vi träffas på samma plats, men på kvällen kl. 18:00.
Medtag gärna fika.

Röd glada (Milvus milvus). En av dagens arter. Arkivbild. Foto: Lars-Erik Andreasson.

Ulvsbäck 11 maj

Vi var sex skådare som möttes upp vid jaktstugan i Ulfsbäck för en vandringen i den fina naturen. Vi gick den gamla körvägen förbi prästgården ner till ån som vi följde medströms en bra bit. Vi såg ett par forsärlor som tydligen häckade andra sidan ån. Vi passerade många gamla mäktiga ekar under vår vandring. Fikan intog vi vid jaktstugans grillplats. 25 fågelarter fick vi ihop. Extra tack till Mats Hellström som visade oss den trevliga rundan.
/Nils-Evert

Forsärla ( Montacilla cinerea) Foto: Olov Bergquist.

Ekebacken 7 maj

Även denna vandringen bjöd på vackert väder efter en kylig morgon. Sammanlagt noterades 29 arter, årets första fisktärna och en fin obs på blå kärrhöks hona. Även en fiskgjuse visade sig fint när vi intog fikat vid plattformen. På tillbakavägen fick vi också se en ovanlig fjäril, nämligen en kvickgräsfjäril.

Nästa träff är tisdag 14 maj, kl. 08:00. Samlingsplats är   vid Kronobergs-/Sunnerbogatan, nedanför Ekebackens konferenscentrum. Medtag gärna fika.

Skrattmås ( Chroicocephalus ridibundus). Arkivbild. Foto: Lars-Erik Andréasson.


EKEBacken 30 april

Femte tisdagsvandringen och valborgsafton bjöd på vackert väder, och vi var tolv deltagare. Sammanlagt såg och hörde vi 31 arter. Nya för våren bl.a. rödstjärt, svartvit flugsnappare, trädpiplärka och skogssnäppa. Vi fick också fin observation av trädkrypare som Olof lyckades fånga med bild.

Nästa träff är tisdag 7 maj, kl. 08:00. Samlingsplats är   vid Kronobergs-/Sunnerbogatan, nedanför Ekebackens konferenscentrum. Medtag gärna fika.

En ny generation på gång. (Foto: Olof Bergqvist).

Trädkrypare (Certhia familaris). (Foto: Olof Bergqvist).

Ekebacken 23 april

Fjärde tisdagsvandringen var återigen en kylig morgon med minusgrader. Vi var åtta deltagare som sammanlagt såg 23 arter, den kyliga morgonen medförde en klen fågelsång. Höjdpunkten var ett fint sträck av ca 35 vitkindade gäss, som Olof Bergqvist lyckades fånga fint med kameran mot en klarblå himmel. 

Vitkindad gås (Branta leucopsis). Foto: Olof Bergqvist.
Vitkindad gås (Branta leucopsis).  Foto: Olof Bergqvist.

Tisdagsträffarna sker dagtid under april/maj, start kl. 08:00, med ett undantag, sista gången i maj blir på kvällen kl. 19.00.
Samlingsplats är alltid  vid Kronobergs-/Sunnerbogatan, nedanför Ekebackens konferenscentrum. Nästa träff är den 30 april.

Om fågelskådning och naturliv i Markaryds kommun.