Holkfösäljning

Nu är det hög tid att sätta upp fågelholkar!
Det är bra om holkarna får vara uppe ett tag, då är det större chans att du får hyresgäster till våren.
Föreningen tillverkar holkar för försäljning och kan lättast tillhandahålles genom att kontakta
Sven-Inge Andreasson, 0706- 46 27 92.
Holkarna är öppningsbara och försedda med hackspettskydd.
Medlemspris – 75 kr/st.

Uppsnappat från fältet 2022

Ett urval av fågelobservationer från Markaryds kommun 2022.
Uppgifterna är hämtade från Artportalen

Havsörn. 6st inrapporterade obsar jan – dec.
Kungsörn. 1st förbiflygande vid ridkklubben i Strömsnäsbruk 13/12.
Kattuggla. 17 gånger inrapporterade.
Sparvuggla. 1st vid 2 tillfälle.
Nattskärra. 16 rapporter varav en vid Claras väg i Markaryd.
Mindre korsnäbb. 13 obsar.
Större korsnäbb. 1 observation.
Göktyta. Hördes vid 4 tillfällen.
Kungsfiskare. 13 obsar. Sågs mestadels utmed Lagaån.
Strömstare. Har setts vid bland annat Timsfors kraftstation.
Kärrsångare. Endast vid ett tillfälle vid Lillåns våtmarker i juni.
Härmsångare. 4 gånger hördes denna sjungande fågel.
Sävsångare. Observerades i slutet av augusti vid Reningsdammarna.
Bläsand. Sågs vid 4 tillfällen, mestadels i Tånnerydsdammen.
Vigg. Sågs vid 2 tillfällen, i Getesjön och Tånnerydsdammen.
Bläsgås. 3 rapporteringar gjorda.
Prutgås. Ett ex sågs rasta 24–26 oktober vid Råstorps fotbollsplan.
Ägretthäger. Sågs vid 3 tillfällen.
Vattenrall. Flertal individer har observerats under årets gång.
Orre. 8 rapporter, mest spelande på våren.
Tjäder. 5 obsar,
Ringtrast. Ett ex 7–8 maj på gräsmatta på Kråkebacken.

Nils-Evert Gustafsson

Prutgås, Råstorps fotbollsplan. Foto: Lars-Erik Andreasson.
Antalet havsörns observationer ökar i kommunen. Foto: Lars-Erik Andreasson.

Resultat vinterfågelrallyt 2023

Föreningens tionde Vinterfågelrally “regnade bort”, det var två lag som deltog i det dåliga vädret. På grund av regnet noterades blygsamma 29 arter totalt. Den art som stack ut var en fiskmås på fotbollsplanen i Råstorp. Ett stort grattis till det segrande laget Nils-Evert, Lena och Gabriella Gustafsson som prickade in 24 arter och andra laget Anders Helberg och Lars-Erik Andreasson med 21 arter.

Artlista
Stenknäck, rödhake, bofink, bergfink, talgoxe, svartmes, nötväcka, kråka, koltrast, kaja, entita, domherre, blåmes, ringduva, korp, vattenrall, gräsand, fiskmås, storskarv, knipa, skata, ormvråk, grågås, knölsvan, steglits, grönfink, pilfink, storskrake och strömstare.

Medlemsavgift 2023

Medlemsavgiften för 2023 är 100 kr för vuxen och ungdom t.o.m. 20 år 30 kr och familjemedlem 20 kr.
I senaste Cinclus står det gamla priset (80 kr) som inte gäller längre, utan det är priset som står på medskickade inbetalningstalongen som gäller.

Vinterfågelrally- söndag 8 januari 2023

Ett lag består av 2–4 deltagare. Denna sociala variant av fågelskådning, där det gäller att se så många arter som möjligt under dagen i Markaryds kommun, passar både nybörjare och hängivna skådare. Vi börjar kl. 08.00 och avslutar kl. 13.30 med genomgång och där vi också har möjligheter att äta något tillsammans. Samlingsplats för artgenomgång meddelas i samband med anmälan.
Anmälan till Lars-Erik Andreasson, 0705-195915, senast fredag 6 januari.

Ladda ned regler samt artblankett för tävlingen.KlubbReSultat Allhelgonarallyt 2022

Andra dagen av Allhelgonarallyt gav 11 nya arter, och dessutom med en ny totalart ägretthäger, vid sjön Exen. Det är fem år sedan vi hade en ny art på totallistan.
Totalt blev det 58 arter som vi 16 medlemmar lyckades att få ihop, fyra arter mer än förra året.
Bland arterna kan nämnas svarthätta, andra året i rad vid en fågelmatning. Svåra arter som talltita, tofsmes och tjäder prickades in och en fjällvråk noterad.
Några ”säkra” arter som saknas är orre, morkulla, taltrast, varfågel, nötkråka och stenknäck.
Ett stort tack till alla för en fin insats.

Sammanställning över samtliga sedda arter.

Allhelgonarallyt 2022

Första dagen av Allhelgonarallyt inbringade 47 arter, med bl.a. kungsfiskare och strömstare. Sidensvans sågs på ett par ställen. Både rödhake och röd glada får numera räknas som stannfåglar i våra trakter, liksom vattenrallen. En art som blivit svår att hitta är talltita och även tofsmes som dock noterades på en plats. Bland våra rovfåglar noterades även ormvråk och duvhök. Tjäder och orre är inte lätt att hitta på beställning. Vi har varit 15 personer som varit ute och letat i vår kommun, från norr till söder.
Lycka till under morgondagen!

Lista över dagens arter.

Allhelgonarallyt i fågelskådning 5-6 november.

För fågelklubbar i hela Småland, där det gäller för varje förening att se så många fågelarter som möjligt under två dygn. Alla arter är lika mycket värda och lika viktiga att rapportera! Startar på lördagen 5/11 kl. 00.00 och avslutas på söndagen 6/11 kl. 24.00. Vi skådar i vårt eget verksamhetsområde-Markaryds kommun. Vi hoppas på fint väder och god uppslutning ute i fågelmarkerna.
Rapportera på Artportalen eller till Lars-Erik Andréasson, 0705–19 59 15.
Lycka till i fågelmarkerna!

Gulsparv är ingen given art längre.

Om fågelskådning och naturliv i Markaryds kommun.