Vinterfåglar inpå knuten. Fredag 24-måndag 27 jan

Talgoxe.
Talgoxe.

Det årliga evenemanget ”Vinterfåglar Inpå Knuten” genomförs under den förlängda helgen 24 januari till 27 januari 2014 för nionde gången av Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Vi brukar få in tusentals (19000 2013) rapporter från landets alla hörn – och hoppas på ännu bättre uppslutning 2014. Evenemanget genomförs både för att öka kunskapen om fågelfaunan vintertid och för att på sikt kunna följa trender av ökningar och minskningar bland ett antal av våra övervintrande fågelarter. Du kan alltså bidra genom att räkna ”Vinterfåglar Inpå Knuten” i den “miljöövervakning” som genomförs av SOF och massor av intresserade frivilliga. Och glöm inte – fågelräkningen bidrar också till att öka dina egna kunskaper om fåglar och det är minst lika viktigt.
• Varje bidrag är viktigt! Du behöver verkligen inte vara ett fågelproffs för att delta.
• Det viktiga är inte att hitta de ovanliga arterna utan att räkna de vanliga fåglarna!
• Rapportera allra helst via SOF:s hemsida om du har möjlighet.
• Om du inte har tillgång till internet så skicka in rapportblanketten eller skicka ett vykort till Sveriges Ornitologiska Förening, Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga.
Mer information om räkningen på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida www.sofnet.org

Smålandsrallyt 2013

Knölsvanen gäckades oss denna gång...
Knölsvanen gäckades oss denna gång…

Efter två dagars skådande kan vi summera till 79 arter med sparvuggla som sista minuten art. Resultatet är mycket bra och vårt fjärde bästa genom de 13 år vi deltagit i rallyt. Lördagen gav 68 arter, där flera svåra och medelsvåra avklarades galant t.ex. orre, tjäder och flera trastarter. Det är även intressant att se vilken eventuell ny art det blir och vilken art som saknas. Den nya arten blev snösiska och den saknade knölsvan.
Ett stort tack till alla som medverkade och väl mött till nästa år.
Lars-Erik Andréasson

Se artlista här
Länk till KOF