Vinterfåglar inpå knuten. Fredag 24-måndag 27 jan

Talgoxe.
Talgoxe.

Det årliga evenemanget ”Vinterfåglar Inpå Knuten” genomförs under den förlängda helgen 24 januari till 27 januari 2014 för nionde gången av Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Vi brukar få in tusentals (19000 2013) rapporter från landets alla hörn – och hoppas på ännu bättre uppslutning 2014. Evenemanget genomförs både för att öka kunskapen om fågelfaunan vintertid och för att på sikt kunna följa trender av ökningar och minskningar bland ett antal av våra övervintrande fågelarter. Du kan alltså bidra genom att räkna ”Vinterfåglar Inpå Knuten” i den “miljöövervakning” som genomförs av SOF och massor av intresserade frivilliga. Och glöm inte – fågelräkningen bidrar också till att öka dina egna kunskaper om fåglar och det är minst lika viktigt.
• Varje bidrag är viktigt! Du behöver verkligen inte vara ett fågelproffs för att delta.
• Det viktiga är inte att hitta de ovanliga arterna utan att räkna de vanliga fåglarna!
• Rapportera allra helst via SOF:s hemsida om du har möjlighet.
• Om du inte har tillgång till internet så skicka in rapportblanketten eller skicka ett vykort till Sveriges Ornitologiska Förening, Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga.
Mer information om räkningen på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida www.sofnet.org

Smålandsrallyt 2013

Knölsvanen gäckades oss denna gång...
Knölsvanen gäckades oss denna gång…

Efter två dagars skådande kan vi summera till 79 arter med sparvuggla som sista minuten art. Resultatet är mycket bra och vårt fjärde bästa genom de 13 år vi deltagit i rallyt. Lördagen gav 68 arter, där flera svåra och medelsvåra avklarades galant t.ex. orre, tjäder och flera trastarter. Det är även intressant att se vilken eventuell ny art det blir och vilken art som saknas. Den nya arten blev snösiska och den saknade knölsvan.
Ett stort tack till alla som medverkade och väl mött till nästa år.
Lars-Erik Andréasson

Se artlista här
Länk till KOF

FRÅN MEDLEMSMÖTET 18 NOVEMBER

Minnesanteckningar antecknat av Conny Gustafsson.
Närvarande 9 medlemmar och ledamöter. Mötet leddes av ordförande Lars-Erik Andreasson som hälsade alla välkomna och hoppades att detta möte och dess mötesform skall bli ett återkommande inslag åren framöver.
Redovisning i punktform;
• Ekonomin är god.
• Fältkrysset ligger tillsvidare i malpåse.
• Holkförsäljning och presentation av Vinterfåglar inpå knuten, i anslutning till Julskyltningen i “Gula huset”.
• Återkommande styrelsemöte i februari och årsmötet i mars.
• Ny Markarydslista skall uppdateras och tryckas.
• Sammanfattande klubb- och aktivitetsblad uppdateras och delas ut vid lämpliga aktiviteter.
• Diskussionen om skrattmåskolonin i Skärsjön är ett sätt för klubben att synas. Problemlösning och åtgärder diskuterades.
• Vinterfågelrallyt i januari fortsätter med något förenklade regler.
• Schaktarbeten vid Ribersdal kan i förlängningen gynna tillgänglighet och attraktionen för fågellivet inom området.
• Fågelrapporteringen sköts via SVALAN. Ej inlagda rapporter skickas till rapportmottagare på Kronobergs Ornitologiska förening. Nils-Evert Gustafsson skriver en sammanfattande fågelårsrapport till vårnumret av
Cinclus.
• Årets Smålandsrally gav ett bra resultat med 79 arter.
• Tidskrifterna är dåligt använda. De är dock ingen större kostnad ,därför bör de vara kvar i nuvarande omfattning.
• Frågor runt medlemsaktivitet och rekrytering kvarstår som ett återkommande tema och frågeställning.
• Fågelresa i februari med föranmälan till Lars-Erik Andréasson.
• Årsmötet som vanligt i mars med Tomas Johnsson som återkommande föreläsare.
• Ugglespaning med alternativt datum i mars, Sven-Inge Andréasson.
• Grillkväll och fåglar i Altaböke, sista fredagen i april, Nils-Evert Gustafsson.
• Aktiviteterna i maj /juni bör övervägas och utvärderas – i regel dålig uppslutning.
• Grötvik i augusti återkommer. Föranmälan. Bidrag till Grötviks fågelstation beslutades med 300 kronor.
• Hemsidan kommer inom kort att läggas på ett nytt Webbhotell.
• Cinclus vår 2014. Underlaget är tryckklart senast 12 januari.
• Arbetsgruppen sköter Fågeludden. Kontroll av Altaböketornets kondition bör göras under vintern inför våren. Likaså vägen dit, pga höststormen.
• Holkförsäljningen pågår till oförändrat medlemspris, Sven-Inge Andréasson.
• Papper och information lämnades om länets Örndag den 1/12.

Smålandsrallyt 2-3 november

Skararps ängar-en viktig "rallylokal"
Skararps ängar-en viktig “rallylokal”

Välkommen till en trevlig fågelhelg, där det gäller att se så många fågelarter som möjligt under två dygn. Det är en tävling för fågelklubbar i hela Småland som startar på lördagen 2/11 kl. 00.00 och avslutas på söndagen 3/11 kl. 24.00. Alla kan medverka allt efter möjlighet och intresse och vi skådar i vårt eget verksamhetsområde-Markaryds kommun. På lördagseftermiddagen, kl. 17:00 träffas vi i klubblokalen, för artgenomgång och för att lägga upp strategin inför söndagen. Föreningen bjuder enligt tradition på varmkorv och fika. Det är viktigt att alla som medverkar under dagen/dagarna och inte kan komma till lördagsträffen ringer: 0705–19 59 15 mellan kl.17.15 – 17:30 för att rapportera sina arter och för att ta del av söndagens uppläggning. Alla arter är lika mycket värda och lika viktiga att rapportera! Vår målsättning är hög, vi strävar efter att nå ett nytt rekord, dvs. 85 arter och en god kamp med Tingsryd.
Det är viktigt att vi blir många ute i fält som hjälper till och förhoppningsvis i ett härligt höstväder.
Kontaktperson: Lars-Erik Andréasson, 0433–231 32, 0705–19 59 15. E-post: larserikandreasson@telia.com
Lycka till i fågelmarkerna!

Resultat från Vinterfågelrallyt 2013

Ett nytt programinslag i föreningens 27 åriga historia genomfördes söndagen den 13 januari då första Vinterfågelrallyt gick av stapeln med tre deltagande lag. Rallyt är en mycket social variant av fågelskådning, där det gäller att se så många arter som möjligt under dagen i Markaryds kommun, passar både nybörjare och hängivna skådare. Ett lag ska bestå av 2–4 deltagare och max två personer får anmäla sig till samma lag, övriga deltagare kommer att lottas in i ett lag. För att en art ska räknas måste fler än hälften i laget ha sett eller hört den. Rallyt avslutades med en gemensam träff och artgenomgång på Markaryds Pizzabutik. Det blev en jämn kamp med flera intressanta arter som sågs under dagen t.ex. havsörn, kungsörn, steglits, tofsmes, stenknäck, vattenrall och varfågel.
Slutresultat visade att det blev en mycket jämn och spännande tillställning, två lag slutade nämligen på samma artantal med 29 arter.
Det blev lag Trädkryparna (Sven-Inge Andreasson, Sven- Erik Helmersson och Nils-Gunnar Isaksson) som korades som det segrande laget eftersom man hade mindre antal körda mil per art än lag Tofsmesarna (Lars-Erik Andréasson och Conny Gustafsson).
På tredje plats kom lag Spillkråkorna (Anita Dahlberg/Johannesson, Bengt Johannesson, Bertil Möllerström och Irene Möllerström) med 26 arter. Sammanlagt sågs det ca 40 arter under dagen.

Lars-Erik Andréasson

Örngruppen

Ung kungsörn. Foto: © Anders Helberg.
Ung kungsörn. Foto: © Anders Helberg.
Kungsörnsinventering i Kronobergs län 2013

Kungsörnsinventeringen har fokus på februari och mars. Det är då fåglarna spelflyger och är lättast att upptäcka. Lämpligt väder innebär dagar med sol, blå himmel, termik och gärna lite vind. Gynnsamma väderprognoser måste alltså inväntas innan datum för räkningarna kan spikas. (Däremot kan man bestämma ett antal preliminära datum i förväg som underlättar planeringen).

Ambitionen är att hinna med 3-4 inventeringstillfällen per kommun/säsong. Lämpliga observationspunkter är hyggen, myrar och sjöstränder med vidsträckt utsikt. Inför varje inventeringstillfälle är det lämpligt att de kommunansvariga (se nedan) utrustar sig med kartor som visar observationspunkterna. På varje enskild karta kan observatören markera örnarnas rörelser. Med lite tur uppstår ett mönster som kan ge vägledning om revirets utbredning, boets placering med mera.

Kända revir bör följas upp under högsommaren. Att lyssna efter mattiggande ungar är ett effektivt sätt att leta efter bo. På sensommaren sker eftersök efter flygga ungar. Du kan få mer tips om detta genom att kontakta örngruppens Rolf Lilja eller Mikael Persson (se nedan)

Genom att du rapporterar dina kungsörnsobservationer ökar möjligheterna att avvärja avverkning, vindkraftsexploatering och andra hot som kan spoliera häckningar. Uppgifter om aktiva revir kommer att behandlas med största försiktighet och enbart förmedlas till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för att maximera skyddet för örnarna.
Rapportera dina kungsörnsiakttagelser till Johan Sandström eller Rolf Lilja (se nedan). Om du anger häckningsindicier via artportalen Svalan, blir iakttagelserna automatiskt dolda för alla utom rapportören, KOFs rapportkommitté och berörda handläggare på Länsstyrelsen. Boplatser bör endast rapporteras direkt till Johan eller Rolf, som är de enda i Örngruppen som kommer att ha ett samlat grepp över denna känsliga information.

Ambitionen är att vi i samband med kungsörnsinventeringarna ska betala ut resekostnader så långt som vår kassa räcker. Vi återkommer senare med detaljer och kontaktuppgifter för detta.

Kommunansvarig i Markaryd
Lars-Erik Andreasson, mobil 0705–195915. E-post: larserikandreasson@telia.com

Från medlemsmötet 19 november

Några nyheter som diskuterades och bestämdes under kvällen:
Närvarande: 10 medlemmar.

• Medverka på julskyltningen i “Gula huset”.

• ”Vinterfågelrally” i januari, (ersätter “Vinterfåglar i hemmamarker”).

• Innekväll i februari med genomgång av uggleläten.

• Grillkväll i Altabökeböke i april månad, i regel sista fredagen.

• Exkursion till Kvinnhult/Rishult och kulturvandring i Traryd. Eventuellt bjuda in
Traheryds Hembygdsförening.

• “Fågelskådningens Dag” och “World Birdwatch Day” bör hållas mer publikt, t.ex. Växtia.

• Två skolor har visat intresse för “Vinterfåglar Inpå Knuten” sista helgen i januari.

• Våra klubbvästar bör utnyttjas vid våra aktiviteter.

• Markaryds kommuns evenemangskalendarium bör utnyttjas.

• Arbetsschema för arbetsgruppen fastställdes.

• Fyra kungsörnventeringar planeras under februari – mars månad.

• Cinclusgruppen blir det nya namnet runt programbladet.

• I Cinclus skall hänvisas till hemsidan för eventuella programändringar.

• Möteskalender för 2013 fastställdes, styrelsemöte februari och augusti månad, årsmöte mars och medlemsmöte i november.

Resultat från – Lokalkampen 2012

För andra året i rad arrangerades i samband med Fågelskådningens dag, lokalkampen mellan Fågeludden, Lokasjön och Reningsdammarna, Ribersdal. Mellan kl. 06:00–12:00 noterades 61 (62) arter på de båda platserna av ett tio-tal skådare. Klockan 12:00 stod det klart att Reningsdammarna med 48 (45) arter behåll tronen som artrikaste fågellokal. Fågeludden fick ihop 39 arter (40). (Inom parentes fjolårets resultat). Det blev inga direkta sensationer artmässigt, utan det var de stationära arterna som dominerande, bl.a. hördes gök på båda platserna. Fyra gästande arter noterades, gluttsnäppa och hämpling vid Fågeludden samt rastande gulärla och skogsduva (ev. stationära) vid Reningsdammarna.
Se artlistan här.

Lars-Erik Andréasson

Kalmar OF segrare i Smålandsrallyt – Värmen gav rekordsiffror

Under Allhelgonahelgen den 5-6 november, var det full fart i markerna i Småland. Då genomfördes det traditionella artrallyt, där lokalklubbarna tävlar om att se så många arter som möjligt inom sitt verksamhetsområde, från kl. 00.00 dag ett till kl. 24.00 dag två. Årets upplaga blev det trettonde året som tävlingen omfattar klubbar från hela landskapet. När nu alla arter räknats samman har vi en klar och värdig segrare…

21 klubbar och nästan 290 skådare
Allhelgonarallyt i Småland har under senare år vuxit i omfattning, och är nu störst av sitt slag i Sverige. I år slogs alla tidigare rekord när landskapets samtliga 21 lokalklubbar var anmälda, och totalt deltog 287 skådare under helgen. Rallyt har blivit en uppskattad programpunkt under hösten och ett sätt att hålla samman gemenskapen mellan lokalföreningarna i ett stort landskap. Dessutom är det här ett effektivt sätt att rota fram intressanta fågelarter under en tidpunkt på året som tenderar att bli allt hetare ur raritetssynpunkt.

Kalmar OF segrar på rekordresultat
Den senaste tidens värme, med dimma och svaga vindar från söder, höll i sig över helgen. Det innebar mycket fågel i markerna med gott om såväl sträckande som rastande arter, som normalt lämnat Småland vid den här tidpunkten. Uppburrade skäggmesar och snösiskor hade ersatts av sjungande rödhakar.

När nu listorna i Smålandsrallyt 2011 räknats samman vinner Kalmar på fantastiska 123 arter, vilket är en ny högstanotering för klubben och en tangering av Jönköpings rekordsiffra från 2008. Tvåa blir Jönköpings FK på 119 arter, som också hade flest skådare ute under helgen med 35 pers. På tredje plats hittar vi skådarna från Oskarshamnsbygden, som når 107 arter.

Flera rara arter på listan
Kalmar lyckas prestera en i det närmaste komplett novemberlista, som kryddat med några överraskningar lyfte klubben över alla tidigare nivåer. Söndagen bjöd på sträckväder och i en 30-flock med vitkindade upptäcktes en rödhalsad gås i Oskarshamn. Arten är sällan sedd i Småland och kunde senare prickas av även i Kalmar. Vid Revsudden sträckte 7 ex bredstjärtade labbar, 362 ex dvärgmås, 23 ex tretåig mås, 2 ex jorduggla och så pricken över i då två ägretthägrar drog mot söder. I Jönköping hittades en blek tornseglare på lördagen, som om den godkänns blir det första fyndet i Småland. Tävlingsledningen tycker att allt talar för den bleke. Utanför artlistan hamnade den mandarinand som hittades i Ljungby. Bändelkorsnäbb noterades av hela 16 klubbar, vilket visar att invasionen håller i sig i Småland. Totalt noteras hela 150 arter i landskapet under Allhelgonahelgen.

Resultatlista

Lokalklubb Antal arter
1 Kalmar OF 123
2 Jönköpings FK 119
3 Oskarshamnsbygdens FK 107
4 Växjö FK 103
5 Ljungby FK 102
6 Tjust OF 99
7 FK Hultsfred 95
8 Höglandet (Ane/Eks/Tra) 93
8 Västbo FK 92
10 Tingsryds FK 85
10 Nässjö OK 85
12 Markaryds FK 84
13 Alvesta FK 80
14 Värnamo OF 74
14 Skillingaryd/Vaggeryds OK 74
16 Uppvidinge FK 73
17 Nybro-Emmaboda FK 71
18 Vetlanda OK 70
19 Sävsjö/Ruskenprickarna 67

Nästa år kör vi igen.

Tävlingsledningen
Ronny Johansson

Om fågelskådning och naturliv i Markaryds kommun.