Resultat från – Lokalkampen 2012

För andra året i rad arrangerades i samband med Fågelskådningens dag, lokalkampen mellan Fågeludden, Lokasjön och Reningsdammarna, Ribersdal. Mellan kl. 06:00–12:00 noterades 61 (62) arter på de båda platserna av ett tio-tal skådare. Klockan 12:00 stod det klart att Reningsdammarna med 48 (45) arter behåll tronen som artrikaste fågellokal. Fågeludden fick ihop 39 arter (40). (Inom parentes fjolårets resultat). Det blev inga direkta sensationer artmässigt, utan det var de stationära arterna som dominerande, bl.a. hördes gök på båda platserna. Fyra gästande arter noterades, gluttsnäppa och hämpling vid Fågeludden samt rastande gulärla och skogsduva (ev. stationära) vid Reningsdammarna.
Se artlistan här.

Lars-Erik Andréasson

Kalmar OF segrare i Smålandsrallyt – Värmen gav rekordsiffror

Under Allhelgonahelgen den 5-6 november, var det full fart i markerna i Småland. Då genomfördes det traditionella artrallyt, där lokalklubbarna tävlar om att se så många arter som möjligt inom sitt verksamhetsområde, från kl. 00.00 dag ett till kl. 24.00 dag två. Årets upplaga blev det trettonde året som tävlingen omfattar klubbar från hela landskapet. När nu alla arter räknats samman har vi en klar och värdig segrare…

21 klubbar och nästan 290 skådare
Allhelgonarallyt i Småland har under senare år vuxit i omfattning, och är nu störst av sitt slag i Sverige. I år slogs alla tidigare rekord när landskapets samtliga 21 lokalklubbar var anmälda, och totalt deltog 287 skådare under helgen. Rallyt har blivit en uppskattad programpunkt under hösten och ett sätt att hålla samman gemenskapen mellan lokalföreningarna i ett stort landskap. Dessutom är det här ett effektivt sätt att rota fram intressanta fågelarter under en tidpunkt på året som tenderar att bli allt hetare ur raritetssynpunkt.

Kalmar OF segrar på rekordresultat
Den senaste tidens värme, med dimma och svaga vindar från söder, höll i sig över helgen. Det innebar mycket fågel i markerna med gott om såväl sträckande som rastande arter, som normalt lämnat Småland vid den här tidpunkten. Uppburrade skäggmesar och snösiskor hade ersatts av sjungande rödhakar.

När nu listorna i Smålandsrallyt 2011 räknats samman vinner Kalmar på fantastiska 123 arter, vilket är en ny högstanotering för klubben och en tangering av Jönköpings rekordsiffra från 2008. Tvåa blir Jönköpings FK på 119 arter, som också hade flest skådare ute under helgen med 35 pers. På tredje plats hittar vi skådarna från Oskarshamnsbygden, som når 107 arter.

Flera rara arter på listan
Kalmar lyckas prestera en i det närmaste komplett novemberlista, som kryddat med några överraskningar lyfte klubben över alla tidigare nivåer. Söndagen bjöd på sträckväder och i en 30-flock med vitkindade upptäcktes en rödhalsad gås i Oskarshamn. Arten är sällan sedd i Småland och kunde senare prickas av även i Kalmar. Vid Revsudden sträckte 7 ex bredstjärtade labbar, 362 ex dvärgmås, 23 ex tretåig mås, 2 ex jorduggla och så pricken över i då två ägretthägrar drog mot söder. I Jönköping hittades en blek tornseglare på lördagen, som om den godkänns blir det första fyndet i Småland. Tävlingsledningen tycker att allt talar för den bleke. Utanför artlistan hamnade den mandarinand som hittades i Ljungby. Bändelkorsnäbb noterades av hela 16 klubbar, vilket visar att invasionen håller i sig i Småland. Totalt noteras hela 150 arter i landskapet under Allhelgonahelgen.

Resultatlista

Lokalklubb Antal arter
1 Kalmar OF 123
2 Jönköpings FK 119
3 Oskarshamnsbygdens FK 107
4 Växjö FK 103
5 Ljungby FK 102
6 Tjust OF 99
7 FK Hultsfred 95
8 Höglandet (Ane/Eks/Tra) 93
8 Västbo FK 92
10 Tingsryds FK 85
10 Nässjö OK 85
12 Markaryds FK 84
13 Alvesta FK 80
14 Värnamo OF 74
14 Skillingaryd/Vaggeryds OK 74
16 Uppvidinge FK 73
17 Nybro-Emmaboda FK 71
18 Vetlanda OK 70
19 Sävsjö/Ruskenprickarna 67

Nästa år kör vi igen.

Tävlingsledningen
Ronny Johansson

Fågelskådningens dag-8 maj

Fågeludden
En rik­som­fat­tande Pr-dag för fågel­skåd­ning som arrangeras av fågelk­lub­bar i hela Sverige. Förenin­gen finns på plats vid Fåge­lud­den, SV om Guld­pär­lan, Markaryd.
Här bjuds på ett varierande pro­gram och infor­ma­tion om vår verk­samhet. Ta med hela famil­jen och gör denna dag till Fågel­skåd­nin­gens dag. Med­tag gärna fika och egen kikare. Klubben har tubkikare. Drop in mel­lan kl. 08.00 – 12.00.
Ledare: Conny Gustafs­son, tfn 0433–213 56.
Vägbeskrivn­ing till Fåge­lud­den
Från Hannabadsvä­gen kör man ner på Kolonivä­gen och fort­sät­ter förbi väg­bom­men (är öppen under för­mid­da­gen) ca 100 m och park­erar vid sidan av vägen. Härifrån är det skyl­tat till Fågeludden. Välkomna!

Nyhet! Lokalkampen-söndagen 8 maj

Samma dag kör vi också loka­l­kampen mel­lan Fåge­lud­den och Ribers­dals ren­ings­dammar, med mot­tot vilken plats har flest fåge­larter denna dag? Vilka arter kommer att avgöra, stationära, tillfälliga rastare eller sträckande fåglar. Svaret har vi kl. 12:00.
Reglerna är i prin­cip de samma som för ”Big sit”. På båda lokalerna finns skå­dare på plats mel­lan kl. 06.00 och 12.00. Från båda plat­serna går det också att följa respek­tive lokals arter. Alla intresser­ade som vill med­verka kon­tak­tar Lars-Erik Andréas­son, tfn 0433–231 32 och mobil 0705–19 59 15, senast tors­dag
5 maj. Beroende på deltagaran­tal kan viss styrn­ing eller lot­tning ske till respek­tive lokal.

En lyckad vårkväll

Ledare: Nils-Evert Gustafsson

Vi började den fina kvällen med att vandra ut till fågeltornet i solskenet.
Uppslutningen var god, 10 st fågelintresserade vilket resulterade till ca 27 fågelarter under kvällens gång. Bland fikakorgar och tubkikare fick vi bl.a höra spelande grönbena, fiskgjuse, kricka och enkelbeckasin. En lyckad kväll tyckte vi alla.
Nils-Evert Gustafsson.

Ringtrasttider

Ringtrast. Foto: © Mikael Nord. Praktejder.se

Nu är det dags att titta noga på alla koltrastliknande trastar. Är de försedda med en vit haklapp är det extra intressant. Hittar man en sådan fågel är det en ringtrast man tittar på. Den rastar i våra trakter fåtaligt från mitten av april och någon vecka framåt. Påträffas oftast på åkrar och i trädgårdar (även i tätorten). Skygg och försiktig. Uppträder oftast ensam, men kan blanda sig med andra trastflockar. Stannar högst ett par dagar på samma lokal. Ringtrasten häckar i klippig terräng och raviner i fjällkedjan.
Lycka till i fågelmarkerna!

Ejderveckan på Jacobssons udde

Foto:© Mikael Nord. Dax för praktejder, lagom till 25-års jubiléet.

Nu är det åter dax för Ejderveckan, sedan många år traditionellt vecka 14.  Inlandssträcket av ejder bevakas från Jacob­ssons udde från ca  kl. 17:00–20:00, vid pas­sande väder­lek (obs! inställes vid regn och kraftig blåst). Vid den här årsti­den är det också bra fart på vårsträcket, vilket oftast ger en bra artut­del­ning även i Tån­nery­d­dammen med rastande fåglar. På sönda­gen avs­lut­ning med korv­grill­ning, start kl. 17:00. Tag med egen korv och till­be­hör. Förenin­gen håller med grill och kol.
Ans­variga är: Roger Svens­son 0451–847 40 och Bengt Jon­s­son 0433–100 37.

Var finns vår emblemfågel?

Foto:© Anders Helberg

Enligt rapportsystemet Svalan är det endast en ynka rapport om strömstaren under 2011 i vår kommun och det är Nils-Gunnar som har en observation från Strömmabäcken (Hannabads kvarn) den 23 januari. Flera ”säkra” lokaler, Vänneå, kraftstationerna med Broarna (Timsfors) i spetsen, saknar helt observationer.
Man kan göra det enkelt för sig och anta att den stränga vintern med igenfrusna vattendrag medfört att strömstaren fortsatt längre söderut. Dessutom har en lokal ändrat vattenflödet dramatiskt. Om detta är hela sanningen återstår att se. Artikeln gör inga fler analyser utan vill enbart uppmärksamma singelobsen och ge lite historik om emblemfågeln.

Från lokalbeskrivning på vår gamla hemsida finns följande text om Broarna i Timsfors: ”De tidigaste strömstararna anländer från nordväst i senare delen av oktober och de sista lämnar området i början av april. Genom ringmärkning har det visat sig att rörligheten bland fåglarna är stor i månadsskiftet oktober/november. Det fyller på med fåglar varje dag och det är inte ovanligt att 5-10 strömstarar setts samtidigt på en sträcka av ca 150 m”.

Under de senaste åren har Broarna inte alls haft dessa antal av strömstarar, en orsak är att flera dammluckor oftast är öppna, vilket medför starka strömmar och en alldeles för hög vattennivå. De stenar som i annars är synliga och strömstarens favoritplatser försvinner helt under vatten.

Strömstaren är som bekant föreningens emblemfågel och dess latinska namn Cinclus cinclus är även namnet på föreningsbladet – Cinclus. Det var vid föreningsmötet den 7 april 1987 det beslutades att strömstaren skulle bli föreningens emblemfågel i konkurrens av bl.a. kanadagås, fiskgjuse, duvhök och storspov.

En succéartad temadag om strömstaren med över 50-talet besökare ägde rum den 20 november 1993. Strömstaredagen gav också spalter i pressen, i P1:s Naturmorgon och även ett inslag i TV 2:s Mitt i naturen. Samma år sattes det också upp ett 20-tal strömstareholkar under broar och en strömstaregrupp bildades.
Även ringmärkning av strömstare startades upp som gav intressanta fynd och återfynd från Blekinge och Norge.

Året 1994 konstaterades sensationellt första häckningen och dessutom på två platser, i Vänneå (Fagerdala) och Fagerhultsån (Fägerhult) i maj månad. Det var bl.a. Roland & Astrid Hellström och Bengt Johannesson & Anita Dahlberg/Johannesson som bidrog till de unika fynden.

Lars-Erik Andréasson

Årsmötet 2011

Olle Andersson avtackades efter 25 år i styrelsen

Vid årsmötet den 16 mars omvaldes Lars-Erik Andréasson som ordförande. Likaså omvaldes Roger Svensson till sekreterare och Esbjörn Boklund till kassör. Ledamöter, omval av Egon Karlsson och Conny Gustafsson, invaldes som ersättare för avgående Olle Andersson.  Conny har varit suppleant i föreningen sedan 2006. Suppleanter, omval av Kerstin Simonsson och nyval av Nils-Gunnar Isaksson.
Efter mötet avtackades Olle Andersson. Han har varit styrelsen trogen sedan starten 1986 och också en av initiativtagarna till att föreningen startade 1986. Markaryds Fågelklubb riktar ett stort tack för allt ditt arbete i föreningen under hela 25 år. Vi hoppas att vi får se dig på våra aktiviteter även framöver.
Nils-Gunnar Isaksson invaldes som ny suppleant och hälsas varmt välkommen i styrelsearbetet. Nils-Gunnar, är en flitig och seriös fågelskådare, som främst skådar inom kommunens gränser.  
Segrare i Fältpriset med 152 sedda arter blev Lars-Erik, tilldelades ett precentkort och i lottdragningen vann Nils-Evert Gustafsson första priset, en varukorg.  Grattis!
Med hjälp av datatekniken presenterades också föreningens nya hemsida och det pågående arbetet med Svalan/fågellokaler i kommunen.
Till sitt, ett stort tack till alla och envar som bidrager med insatser eller gåvor till vår verksamhet.

Lars-Erik Andréasson
Ordförande

Årsmöte den 16 mars i Timsfors församlingshem, kl.19:00

Styrelseklubban i lönnträd, tillverkad 1986 av Bertil Bengtsson.
Styrelseklubban i lönnträd, tillverkad 1986 i Timsfors av Bertil Bengtsson.

Liksom vid föreningens första årsmöte den 4 mars 1986 börjar vi med sedvanliga mötesförhandlingar. Efter mötet kommer Svalan-gruppen att presentera sitt arbete med uppdateringen av Svalan-lokaler i kommunen. Om det finns tekniska möligheter kommer också föreningens nya hemsida att visas upp. Kvällen avslutas med fika, prisutdelningar och lotteri. Välkommen till föreningens 26:e årsmöte. Styrelsen

Läs mer i pdf-dokumentet om Markaryds Fågelklubbs verksamhet 2010.

Och vidare, dagordnig vid årsmötet.

Om fågelskådning och naturliv i Markaryds kommun.