Altaböke sjö – 23 april

Fredagen den 23 april möttes en mindre skara klubbmedlemmar vid parkeringen i Altaböke och gick gemensamt till fågeltornet. Kvällen bestod av kyligt och blåsigt väder och därmed tyvärr mycket lite fågelliv, så därför blev kvällens höjdpunkt fikat.
Det arter vi fick se under kvällens gång var: koltrast, kanadagås, trana, grågås, ringduva, gräsand, sädesärla, ängspiplärka, knipa, dubbeltrast och taltrast.
Sparvhök sågs vid sågen på ditvägen och morkulla på hemvägen.