Söndagen 12 augusti-Vadarexkursion

Rödbena. Foto:L-E Andréasson.

Följ med till Rönnen och Sandön utmed Skälderviken för att se på alla vadare och andra fåglar som brukar rasta där vid denna tid.
Medtag kläder efter väder, fika och kikare.
Avresa kl. 08.00 från klubblokalen
Ledare: Lars-Erik Andreasson, 0705-19 59 15.