Smålandsrallyt 2014

Rallyts sista art blev duvhök
Rallyts sista art blev – duvhök.

Efter två dagars intensivt skådande är artlistan uppe i 73 arter. Dagen gav sex nya och inte helt väntade, skäggdopping på tre lokaler, en ung kungsörn i Tånneryd och troligen samma individ i Hannabad, fjällvråk och kricka Skararps ängar, duvhök (sista art), tofsmes, en” måste” art på tre lokaler. Saknade arter är lite förtretligt, storskrake, enkelbeckasin, mindre hackspett, sänglärka, ängspiplärka, forsärla, sädesärla och sävsparv. Nåväl, så är det i fågelskådning. Överraskningar är de nya rallyarterna alfågel och gråhakedopping, dessutom fick vi flera spännande arter som inte alls är årsvissa t.ex. vitkindad gås, vigg och sothöna.

En stort till alla som deltagit i Smålandsrallyt 2014. Väl mött till nästa år!

Se  artlista här.

Lars-Erik Andréasson