Rishults Torvgravar LÖRDAG 14 Maj kl. 08.00

Vi besöker detta lilla vildmarksområde med intressant flora och fauna.
Samling vid Rishult (följ Rishultsvägen, ca 3,5 km öster om Strömsnäsbruk) kl.08.00. Medtag fika.
Ledare: Bertil Möllerström, 076- 117 42 76.

Fjärilsfaunan är rik i området.