RESULTAT VINTERFÅGELRALLYT 2022

Under söndagens artrally med 5 lag och 13 deltagare sågs totalt 39 arter (37 arter 2021). Lagmässigt blev det en jämn kamp, bästa lag noterade 28 arter (26 arter 2021).

  • Nils-Gunnar Isaksson, Anders Helberg, Sven-Inge Andreasson, Sven-Erik Helmersson, 28 arter.
  • Lars-Erik, Britt Andréasson, 27 arter.
  • Nils-Evert, Lena, Gabriella Gustafsson, 25 arter.
  • Bertil Möllerström, Anita Johannesson/Dahlberg, 21 arter
  • Marie Larsson, Mattias Fager, 16 arter.