Onsdagen 28 mars – Årsmöte

Jättekungsfiskare. Foto. © Torsten Orrling.

Timsfors församlingshem kl. 19.00.
Sedvanliga mötesförhandlingar och förtäring. Efter förhandlingar kommer Torsten Orrling, en gammal bekanting i föreningen, att visa bilder om fåglar och från sina resor i Afrika, bl.a. Kreugerparken.
Kontaktperson: Riitta Moilanen, 0706-22 45 03.