Lördagen den 14 april – Linnérundan i Kristianstad Vattenrike

Rundan är 6 km och går igenom fågelrika trakter med flera obsplatser, bl a två fågeltorn. Vi startar vid Naturum där vi kan få en karta över rundan, fika och göra mycket annat.
Änder, vadare och många andra arter kommer vi att få se.
Samling vid klubblokalen kl. 08.00 för samåkning.
Kläder efter väder, kikare och fika.
Ledare: Bertil Möllerström 070-31 93 209.

http://www.vattenriket.kristianstad.se/linnerundan/index.php