KommunResultat smålandsrallyt 2021

Fastän vid kämpade på i ur och skur i dagarna två, blev det artmässigt, det sämsta någonsin. Förmodligen också det sämsta resultatet i Småland, liksom förra året. Det är främst änder och vitfågel vi saknar. Vi fick ihop 54 arter, flera mer eller mindre ”enkla” arter fattas, kanadagås, mindre korsnäbb, stare, sidensvans, gråsiska och rödvingetrast. Bland lite udda observationer kan nämnas järpe och svarthätta. Det blir allt svårare att få in en ny art på listan, den senaste är bläsand 2016. Det går också att konstatera att rödhake, morkulla och även svarthätta ses året om, nuförtiden. Ett stort tack till alla som kämpat på ute i markerna.
Lars-Erik Andréasson

Se artlista här