INVASION AV TALLBIT

Tallbit vid KCM, Markaryd, 1/12.

Årets invasion av tallbit är den största sedan hösten 2000. Även i Markaryd har det under senare tid observerats tallbit på flera ställen. Det är också kul att många också fått ett nytt Sverige-X.