vINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN 26-29 JANUARI

Sista helgen i januari räknar vi hur många fåglar vi ser vid fågelmatningar runt om i landet. Det är en av våra mest populära aktiviteter, för här kan alla vara med och bidra genom att enkelt rapportera vilka fåglar och hur många av respektive art man ser samtidigt vid fågelmatningen.

BirdLife Sverige | Vinterfåglar Inpå Knuten (vinterfaglar.se)

Vinterfaglar-BINGO-2022-A4.jpg

Rapportkort

Domherre. Foto Lars-Erik Andréasson.
Domherre (Pyrrhula pyrrhula) Foto. Lars-Erik Andréasson.
Talgoxe (Parus major) Foto. Lars-Erik Andréasson.