VÅRKVÄLL I ALTABÖKE FREDAG 19 APRIL

Vi upprepar de lyckade exkursionerna till vårt fågeltorn vid Altaböke sjö.
Vi samlas vid parkeringen efter Altaböke såg kl. 18.00 och vandrar i skådartempo tillsammans ut till fågeltornet, ca 1,2 km. Denna sträcka brukar ge en hel del arter. Medtag eget fika.
Ledare är Nils-Evert Gustafsson, 0705 – 596473.

Altaböke sjö
Grönbena (Tringa glareola) som vi hoppas få höra och mycket annat förstås
Trana (Grus grus), 1-2 par häckar vid sjön


Länk till ett referat från Altaböke sjö: https://markarydsfagelklubb.nu/2018/04/