Sträckräkning Skararps ängar 2 september 2023

Det var lite dimma som dock solen brände bort ganska snabbt. Många ladusvalor flög söderut liksom ett 50 tal tofsvipor efter de hade rastat. Sedan landade åtta stenskvättor och en buskskvätta på den lilla grusväg som går mot ängarna. Vid niotiden rastade en ljungpipare i det långa gräset. Tre sånglärkor bjöd på lite sång och en lövsångare i buskaget hördes också.  Vid kl. 10.20 kom en ägretthäger lågt över,  som nog får räknas som dagens överraskning. Så det blev en lyckad förmiddag. 
/Nils-Evert

Nästa sträckräkning är på samma plats den 16 september, kl. 08.00.
Välkomna!

Dagens överraskning, ägretthäger (Egretta alba).
Foto: Nils-Evert Gustafsson.