Örngruppen

Ung kungsörn. Foto: © Anders Helberg.
Ung kungsörn. Foto: © Anders Helberg.
Kungsörnsinventering i Kronobergs län 2013

Kungsörnsinventeringen har fokus på februari och mars. Det är då fåglarna spelflyger och är lättast att upptäcka. Lämpligt väder innebär dagar med sol, blå himmel, termik och gärna lite vind. Gynnsamma väderprognoser måste alltså inväntas innan datum för räkningarna kan spikas. (Däremot kan man bestämma ett antal preliminära datum i förväg som underlättar planeringen).

Ambitionen är att hinna med 3-4 inventeringstillfällen per kommun/säsong. Lämpliga observationspunkter är hyggen, myrar och sjöstränder med vidsträckt utsikt. Inför varje inventeringstillfälle är det lämpligt att de kommunansvariga (se nedan) utrustar sig med kartor som visar observationspunkterna. På varje enskild karta kan observatören markera örnarnas rörelser. Med lite tur uppstår ett mönster som kan ge vägledning om revirets utbredning, boets placering med mera.

Kända revir bör följas upp under högsommaren. Att lyssna efter mattiggande ungar är ett effektivt sätt att leta efter bo. På sensommaren sker eftersök efter flygga ungar. Du kan få mer tips om detta genom att kontakta örngruppens Rolf Lilja eller Mikael Persson (se nedan)

Genom att du rapporterar dina kungsörnsobservationer ökar möjligheterna att avvärja avverkning, vindkraftsexploatering och andra hot som kan spoliera häckningar. Uppgifter om aktiva revir kommer att behandlas med största försiktighet och enbart förmedlas till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för att maximera skyddet för örnarna.
Rapportera dina kungsörnsiakttagelser till Johan Sandström eller Rolf Lilja (se nedan). Om du anger häckningsindicier via artportalen Svalan, blir iakttagelserna automatiskt dolda för alla utom rapportören, KOFs rapportkommitté och berörda handläggare på Länsstyrelsen. Boplatser bör endast rapporteras direkt till Johan eller Rolf, som är de enda i Örngruppen som kommer att ha ett samlat grepp över denna känsliga information.

Ambitionen är att vi i samband med kungsörnsinventeringarna ska betala ut resekostnader så långt som vår kassa räcker. Vi återkommer senare med detaljer och kontaktuppgifter för detta.

Kommunansvarig i Markaryd
Lars-Erik Andreasson, mobil 0705–195915. E-post: larserikandreasson@telia.com

Från medlemsmötet 19 november

Några nyheter som diskuterades och bestämdes under kvällen:
Närvarande: 10 medlemmar.

• Medverka på julskyltningen i “Gula huset”.

• ”Vinterfågelrally” i januari, (ersätter “Vinterfåglar i hemmamarker”).

• Innekväll i februari med genomgång av uggleläten.

• Grillkväll i Altabökeböke i april månad, i regel sista fredagen.

• Exkursion till Kvinnhult/Rishult och kulturvandring i Traryd. Eventuellt bjuda in
Traheryds Hembygdsförening.

• “Fågelskådningens Dag” och “World Birdwatch Day” bör hållas mer publikt, t.ex. Växtia.

• Två skolor har visat intresse för “Vinterfåglar Inpå Knuten” sista helgen i januari.

• Våra klubbvästar bör utnyttjas vid våra aktiviteter.

• Markaryds kommuns evenemangskalendarium bör utnyttjas.

• Arbetsschema för arbetsgruppen fastställdes.

• Fyra kungsörnventeringar planeras under februari – mars månad.

• Cinclusgruppen blir det nya namnet runt programbladet.

• I Cinclus skall hänvisas till hemsidan för eventuella programändringar.

• Möteskalender för 2013 fastställdes, styrelsemöte februari och augusti månad, årsmöte mars och medlemsmöte i november.

Resultat från – Lokalkampen 2012

För andra året i rad arrangerades i samband med Fågelskådningens dag, lokalkampen mellan Fågeludden, Lokasjön och Reningsdammarna, Ribersdal. Mellan kl. 06:00–12:00 noterades 61 (62) arter på de båda platserna av ett tio-tal skådare. Klockan 12:00 stod det klart att Reningsdammarna med 48 (45) arter behåll tronen som artrikaste fågellokal. Fågeludden fick ihop 39 arter (40). (Inom parentes fjolårets resultat). Det blev inga direkta sensationer artmässigt, utan det var de stationära arterna som dominerande, bl.a. hördes gök på båda platserna. Fyra gästande arter noterades, gluttsnäppa och hämpling vid Fågeludden samt rastande gulärla och skogsduva (ev. stationära) vid Reningsdammarna.
Se artlistan här.

Lars-Erik Andréasson

Kalmar OF segrare i Smålandsrallyt – Värmen gav rekordsiffror

Under Allhelgonahelgen den 5-6 november, var det full fart i markerna i Småland. Då genomfördes det traditionella artrallyt, där lokalklubbarna tävlar om att se så många arter som möjligt inom sitt verksamhetsområde, från kl. 00.00 dag ett till kl. 24.00 dag två. Årets upplaga blev det trettonde året som tävlingen omfattar klubbar från hela landskapet. När nu alla arter räknats samman har vi en klar och värdig segrare…

21 klubbar och nästan 290 skådare
Allhelgonarallyt i Småland har under senare år vuxit i omfattning, och är nu störst av sitt slag i Sverige. I år slogs alla tidigare rekord när landskapets samtliga 21 lokalklubbar var anmälda, och totalt deltog 287 skådare under helgen. Rallyt har blivit en uppskattad programpunkt under hösten och ett sätt att hålla samman gemenskapen mellan lokalföreningarna i ett stort landskap. Dessutom är det här ett effektivt sätt att rota fram intressanta fågelarter under en tidpunkt på året som tenderar att bli allt hetare ur raritetssynpunkt.

Kalmar OF segrar på rekordresultat
Den senaste tidens värme, med dimma och svaga vindar från söder, höll i sig över helgen. Det innebar mycket fågel i markerna med gott om såväl sträckande som rastande arter, som normalt lämnat Småland vid den här tidpunkten. Uppburrade skäggmesar och snösiskor hade ersatts av sjungande rödhakar.

När nu listorna i Smålandsrallyt 2011 räknats samman vinner Kalmar på fantastiska 123 arter, vilket är en ny högstanotering för klubben och en tangering av Jönköpings rekordsiffra från 2008. Tvåa blir Jönköpings FK på 119 arter, som också hade flest skådare ute under helgen med 35 pers. På tredje plats hittar vi skådarna från Oskarshamnsbygden, som når 107 arter.

Flera rara arter på listan
Kalmar lyckas prestera en i det närmaste komplett novemberlista, som kryddat med några överraskningar lyfte klubben över alla tidigare nivåer. Söndagen bjöd på sträckväder och i en 30-flock med vitkindade upptäcktes en rödhalsad gås i Oskarshamn. Arten är sällan sedd i Småland och kunde senare prickas av även i Kalmar. Vid Revsudden sträckte 7 ex bredstjärtade labbar, 362 ex dvärgmås, 23 ex tretåig mås, 2 ex jorduggla och så pricken över i då två ägretthägrar drog mot söder. I Jönköping hittades en blek tornseglare på lördagen, som om den godkänns blir det första fyndet i Småland. Tävlingsledningen tycker att allt talar för den bleke. Utanför artlistan hamnade den mandarinand som hittades i Ljungby. Bändelkorsnäbb noterades av hela 16 klubbar, vilket visar att invasionen håller i sig i Småland. Totalt noteras hela 150 arter i landskapet under Allhelgonahelgen.

Resultatlista

Lokalklubb Antal arter
1 Kalmar OF 123
2 Jönköpings FK 119
3 Oskarshamnsbygdens FK 107
4 Växjö FK 103
5 Ljungby FK 102
6 Tjust OF 99
7 FK Hultsfred 95
8 Höglandet (Ane/Eks/Tra) 93
8 Västbo FK 92
10 Tingsryds FK 85
10 Nässjö OK 85
12 Markaryds FK 84
13 Alvesta FK 80
14 Värnamo OF 74
14 Skillingaryd/Vaggeryds OK 74
16 Uppvidinge FK 73
17 Nybro-Emmaboda FK 71
18 Vetlanda OK 70
19 Sävsjö/Ruskenprickarna 67

Nästa år kör vi igen.

Tävlingsledningen
Ronny Johansson

Fågelskådningens dag-8 maj

Fågeludden
En rik­som­fat­tande Pr-dag för fågel­skåd­ning som arrangeras av fågelk­lub­bar i hela Sverige. Förenin­gen finns på plats vid Fåge­lud­den, SV om Guld­pär­lan, Markaryd.
Här bjuds på ett varierande pro­gram och infor­ma­tion om vår verk­samhet. Ta med hela famil­jen och gör denna dag till Fågel­skåd­nin­gens dag. Med­tag gärna fika och egen kikare. Klubben har tubkikare. Drop in mel­lan kl. 08.00 – 12.00.
Ledare: Conny Gustafs­son, tfn 0433–213 56.
Vägbeskrivn­ing till Fåge­lud­den
Från Hannabadsvä­gen kör man ner på Kolonivä­gen och fort­sät­ter förbi väg­bom­men (är öppen under för­mid­da­gen) ca 100 m och park­erar vid sidan av vägen. Härifrån är det skyl­tat till Fågeludden. Välkomna!

Nyhet! Lokalkampen-söndagen 8 maj

Samma dag kör vi också loka­l­kampen mel­lan Fåge­lud­den och Ribers­dals ren­ings­dammar, med mot­tot vilken plats har flest fåge­larter denna dag? Vilka arter kommer att avgöra, stationära, tillfälliga rastare eller sträckande fåglar. Svaret har vi kl. 12:00.
Reglerna är i prin­cip de samma som för ”Big sit”. På båda lokalerna finns skå­dare på plats mel­lan kl. 06.00 och 12.00. Från båda plat­serna går det också att följa respek­tive lokals arter. Alla intresser­ade som vill med­verka kon­tak­tar Lars-Erik Andréas­son, tfn 0433–231 32 och mobil 0705–19 59 15, senast tors­dag
5 maj. Beroende på deltagaran­tal kan viss styrn­ing eller lot­tning ske till respek­tive lokal.

En lyckad vårkväll

Ledare: Nils-Evert Gustafsson

Vi började den fina kvällen med att vandra ut till fågeltornet i solskenet.
Uppslutningen var god, 10 st fågelintresserade vilket resulterade till ca 27 fågelarter under kvällens gång. Bland fikakorgar och tubkikare fick vi bl.a höra spelande grönbena, fiskgjuse, kricka och enkelbeckasin. En lyckad kväll tyckte vi alla.
Nils-Evert Gustafsson.

Ringtrasttider

Ringtrast. Foto: © Mikael Nord. Praktejder.se

Nu är det dags att titta noga på alla koltrastliknande trastar. Är de försedda med en vit haklapp är det extra intressant. Hittar man en sådan fågel är det en ringtrast man tittar på. Den rastar i våra trakter fåtaligt från mitten av april och någon vecka framåt. Påträffas oftast på åkrar och i trädgårdar (även i tätorten). Skygg och försiktig. Uppträder oftast ensam, men kan blanda sig med andra trastflockar. Stannar högst ett par dagar på samma lokal. Ringtrasten häckar i klippig terräng och raviner i fjällkedjan.
Lycka till i fågelmarkerna!

Ejderveckan på Jacobssons udde

Foto:© Mikael Nord. Dax för praktejder, lagom till 25-års jubiléet.

Nu är det åter dax för Ejderveckan, sedan många år traditionellt vecka 14.  Inlandssträcket av ejder bevakas från Jacob­ssons udde från ca  kl. 17:00–20:00, vid pas­sande väder­lek (obs! inställes vid regn och kraftig blåst). Vid den här årsti­den är det också bra fart på vårsträcket, vilket oftast ger en bra artut­del­ning även i Tån­nery­d­dammen med rastande fåglar. På sönda­gen avs­lut­ning med korv­grill­ning, start kl. 17:00. Tag med egen korv och till­be­hör. Förenin­gen håller med grill och kol.
Ans­variga är: Roger Svens­son 0451–847 40 och Bengt Jon­s­son 0433–100 37.

Om fågelskådning och naturliv i Markaryds kommun.